Ur Snabba Cash – Livet deluxe.
Ur Snabba Cash – Livet deluxe. Foto: Lena Garnold/Nordisk Film

Unga tittar lika mycket på svensk film som äldre

Analys och statistik

Unga tittar mer på film jämfört med äldre och går oftare på bio. Målgruppen är mindre positiv till svensk film, men de tittar lika mycket på svensk film som äldre. Filminstitutet har undersökt vilka svenska filmer som lockat de unga under de senaste åren.

Eftersom unga mellan 15 och 29 år är den åldersgrupp som ser mest film är de en särskild viktig målgrupp för både svensk och utländsk film. Inte minst eftersom de är överrepresenterade bland biobesökare. Trots att unga är mindre positiva till svensk film, visar Filminstitutets publikundersökningar att unga ser lika mycket svensk film som äldre målgrupper. Men vilka svenska filmer har lockat flest unga och vilka filmer har lockat unga i högre grad än andra målgrupper?

De filmer som flest unga har sett

Av de 69 svenska filmer som har ingått i Filminstitutets undersökningar sedan 2014 är Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann den som flest unga har sett. Minst hälften av svenska filmtittare mellan 15 och 29 år har sett den filmen (ytterligare tittare kan ha tillkommit efter att Filminstitutet undersökte filmen). De filmer som flest unga har sett speglar till stor del vilka filmer som har setts av flest totalt sett, oberoende av ålder. Några av filmerna på topp tio-listan bland unga har setts av en lägre andel unga filmtittare jämfört med befolkningen i helhet. Det gäller En man som heter Ove och En underbar jävla jul.

Andel 15-29 år som har sett filmen

Unga1.PNG

Filmer som främst nått unga

Ett annat sätt att se på vad som lockar unga är att studera när det finns signifikanta skillnader mellan unga och andra, när unga har sett en film i högre grad än filmtittarna generellt. Av de undersökta filmerna gäller detta tolv titlar. Dessa filmer kan beskrivas som mer åldersspecifika publikframgångar. I denna grupp av filmer är Snabba cash – Livet deluxe den som har setts av störst andel unga, följt av Solsidan. De tolv filmerna representerar en bredd av genrer, med både komedi, drama, dokumentär, kriminal, action och fantasy. Det finns också en spridning sett till filmernas premiärår, även om det är en viss koncentration av filmer från 2017. Av de undersökta filmer som har haft premiär efter 2017 är det dock ingen som har setts av unga i högre grad (den nyaste undersökta filmen hade premiär 14 februari 2019).

Filmer som unga har sett i högre grad än filmtittarna generellt

Unga2.PNG

Text och analys: Torkel Stål

Denna analys bygger på data från Filminstitutets årliga publikundersökningar 2014–2019. Undersökningarna omfattar personer mellan 15 och 74 år och är representativa för den svenska befolkningen. Undersökningarna ska svara på olika frågor kring filmen i Sverige. Nyheter under taggen Analys och statistik förmedlar insikter bland annat från dessa undersökningar.

Skriv ut