Från fiilmen Joker
Joker var en av de mest sedda filmerna på europeiska biografer 2019. Foto: Niko Tavernise/Warner Bros. Entertainment Inc.

Utmaning för inhemsk film i Europa

Analys och statistik

Antalet totala biobesök på Europas biografer var rekordhöga 2019. Men den inhemska filmens andel av besöken minskade i de flesta länder, liksom i Sverige.

Ny statistik från European Audiovisual Observatory visar att det fortfarande finns ett stort intresse för att se film på bio i Europa. Efter två års minskning beräknar Observatoriet att de totala besöken i EU ökade med 5,5 procent och därmed nådde över en miljard. Detta innebär 52,6 miljoner fler besök än 2018, vilket gör det till det bästa resultatet i EU sedan 2004. Inräknat territorier utanför EU skedde också en uppgång av besöken i Europa, från 1,25 miljarder 2018 till 1,31 miljarder.

De flesta länder ökade sina totala besök

Sett till de 32 länder som ingår i Observatoriets senaste statistik redovisar 75 procent en ökning i totala besök. Italien, Tyskland och Tjeckien är de länder som hade allra bäst besöksutveckling totalt sett. Sverige tillhör den minoritet av länder med minskade besök. Störst var minskningen för biograferna i Turkiet, Island och Slovenien. Medan Sverige minskade med knappt 3 procent, minskade dessa länder med mellan 9 och 16 procent.

Antal länder med ökade respektive minskade totala biobesök

Diagram 1.PNG

Den inhemska filmen backade i de flesta länderna

Utvecklingen för den inhemska filmens andel av besöken i olika länder visar dock på en utmaning för lokalt innehåll. I majoriteten av de undersökta länderna minskade marknadsandelen jämfört med året innan. De ökade biobesöken i Europa ser enligt Observatoriet ut att bero främst på ett uppsving för den amerikanska filmen, med titlar som Lejonkungen, Avengers: Endgame, Frost 2 och Joker.

Antal länder med ökad respektive minskad inhemsk marknadsandel

Diagram 2.PNG

Möjligheterna för inhemsk film skiljer sig mellan länder med en stor befolkning och en liten befolkning. Länder vilka liksom Sverige har mellan 4 och 20 miljoner invånare har generellt lägre marknadsandelar för inhemsk film än snittet för alla länder i Europa. Sett till länderna med 4–20 miljoner invånare minskade nästan hälften sin marknadsandel, medan övriga ökade lika mycket. Den genomsnittliga marknadsandelen i dessa länder var därmed på samma nivå både 2018 och 2019.

Inhemsk marknadsandel i europeiska länder 2018 och 2019Diagram 3.PNG

Sett till den här gruppen av länder var det i Slovakien och Kroatien som den nationella marknadsandelen ökade mest. De här länderna utgick från mycket låga marknadsandelar. Den minskade å andra sidan mest i Finland, Norge och Sverige – länder som utgick från betydligt högre nivåer.

Text och analys: Torkel Stål

Denna analys bygger på data från European Audiovisual Observatory.

Skriv ut