Närbild kvinna bakom filmkamera

Anna-priset - ansökan är öppen

Priset vill öka kunskapen om FN:s kvinnokonvention och belysa hur den har betydelse för filmbranschen, så att kvinnor ges lika möjlighet att berätta sina historier.

Stipendiet delas ut till en person vars projekt med rörliga bilder till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet ger och gör en gestaltning av kvinnokonventionens mål.

Ansökan är nu öppen och deadline är 31 dec 2021 - se länk nedan.

Tidigare års pristagare
2020 Natalie Álvarez Mesén
2019 Lovisa Sirén
2018 Fanny Ovesen
2017 Victoria Verseau
2016 Fanni Metelius
2015 Emilia Henriksson
2014 Neta Norrmo

Priset är grundat av WIFT (Women in Film and Television) och UN Women och är idag även ett samarbete med Svenska Filminstitutet och Stockholms feministiska filmfestival.

Skriv ut