Ur filmen Suedi.
Ur filmen Suedi. Foto: Concha Productions 2020 / Johan Paulin

Film viktigt för välbefinnande

Analys och statistik

Majoriteten av Sveriges befolkning tycker att film bidrar till glädje och avslappning. Cirka 40 procent av befolkningen anser att film är viktigt för deras välbefinnandet i stort. Film är särskilt viktigt för utlandsföddas välbefinnande.

Film kan gynna välbefinnandet. En undersökning från Filminstitutet visar att cirka 40 procent av befolkningen mellan 15 och 74 år tycker att film är viktigt för deras välbefinnandet i stort. Men det finns signifikanta skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Bland utlandsfödda svarar nästan hälften att film är viktigt för välbefinnandet. Det är också fler som tycker att film är viktigt för välbefinnandet i åldersgruppen 25–44 år jämfört med äldre, och färre i Övre Norrland jämfört med Stockholmsregionen och Östra Mellansverige. Däremot finns det inga skillnader mellan män och kvinnor i denna fråga.

Andel som anser att film är viktigt för välbefinnandet efter födelseland

Välbefinnande1.PNG

Det finns också skillnader sett till olika aspekter av välbefinnande. Glädje och avslappning är de aspekter som förknippas mest med film, medan styrka/kontroll och att bli av med frustration är de aspekter som gör det minst. En övervägande majoritet av befolkningen tycker att film bidrar till att de känner glädje och avslappning, medan endast 15 procent anser att film bidrar till att de känner styrka/kontroll.

Andel som anser att film bidrar till olika aspekter av välbefinnande

Välbefinnande2.PNG

Denna analys bygger på data från Filminstitutets årliga publikundersökning 2020. Undersökningarna omfattar personer mellan 15 och 74 år och är representativa för den svenska befolkningen. Undersökningarna ska svara på olika frågor kring filmen i Sverige. Nyheter under taggen Analys och statistik förmedlar insikter bland annat från dessa undersökningar.

Skriv ut