Svenska filmen Red Dot
Svenska filmen Red Dot hade premiär på Netflix tidigare i år. Foto: Netflix

Filmtittarna väljer Netflix under pandemin

Analys och statistik

Trots en kraftig nedgång i biobesök visar statistik från Filminstitutet att det är fler som har ökat sitt filmtittande under pandemin än det är som har minskat sitt tittande. Över 70 procent av befolkningen har ökat sitt filmtittande på olika streamingtjänster. Framför allt gäller ökningen Netflix.

Enligt Filminstitutets årliga publikundersökning 2020 har över 80 procent av befolkningen mellan 15 och 74 år sett lika mycket eller mer långfilm under pandemin än tidigare, trots kraftigt minskat biograftittande. För mindre än 20 procent av befolkningen har pandemin sammanfallit med ett minskat filmtittande. För 25 procent har filmtittandet i stället ökat under pandemin. Unga har ökat mer än äldre och boende i Stockholmsregionen har ökat mer än boende i övriga regioner.

Andel vars filmkonsumtion har förändrats på olika sätt under pandemin

Netflix1.PNG

Över 70 procent av befolkningen har ökat sitt filmtittande på olika streamingtjänster under pandemin. Framför allt har filmtittarna ökat sitt användande av Netflix, 57 procent har sett mer långfilm här. Även på SVT Play och Viaplays abonnemangstjänst är det relativt många som har ökat sitt långfilmstittande. SF Anytime är den digital hyr-/köpfilmstjänst som flest filmtittare har valt. 9 procent av befolkningen har sett mer långfilm på denna tjänst under pandemin, vilket är fler än för övriga hyr-/köpfilmstjänster.

Andel som har sett mer långfilm på någon av följande tjänster under pandemin

Netflix2.PNG

I undersökningen, som genomfördes i november, uppgav 15 procent att de har gått på bio under pandemin. Motsvarande andel 2019 var 69 procent. Undersökningen visar samtidigt att det är stor skillnad mellan olika åldersgrupper i denna fråga. I åldersgruppen 15–24 år har 27 procent gått på bio under pandemin, medan motsvarande andel för åldersgruppen 65–74 år är 6 procent. Det är också en högre andel som har gått på bio i Stockholmsregionen jämfört med övriga regioner. I mellersta Norrland har bara 4 procent gått på bio under pandemin, jämfört med 20 procent i Stockholmsregionen.

Andel som har gått på bio under pandemin

Netflix3.PNG

Text och analys: Torkel Stål

Denna analys bygger på data från Filminstitutets årliga publikundersökning 2020. Undersökningarna omfattar personer mellan 15 och 74 år och är representativa för den svenska befolkningen. Undersökningarna ska svara på olika frågor kring filmen i Sverige. Nyheter under taggen Analys och statistik förmedlar insikter bland annat från dessa undersökningar.

Skriv ut