Screen studies
Screen studies

Fler e-böcker via lånekortet

Biblioteket

Biblioteket erbjuder en ny digital resurs med filmmanus och böcker om film och filmskapande. Screen studies är en plattform där e-böcker samsas med tematiska artiklar och pedagogiska hjälpmedel. Allt tillgängligt via ditt lånekort.

I den situation vi befinner oss, där vi har varit tvungna att stänga biblioteket och därmed hindra låntagare från att låna våra fysiska böcker, kändes det nödvändigt att utöka utbudet av digitala resurser. Därför har vi valt att prova en prenumeration på ett e-bokspaket från Bloomsbury på plattformen Screen Studies.

"This collection comprises an exceptional resource of content from Bloomsbury and Faber & Faber. Explore award-winning screenplays, critical, contextual and practical books on films and filmmaking from the late nineteenth century to the present, expert overview articles on key themes, and an interactive timeline of cinema history to enhance contextual understanding."

Om innehållet

I huvudsak består utbudet av e-bokspaketet Bloomsbury and Faber Screenplays and Criticism. Det innebär 122 manus till brittisk och amerikansk film och 389 böcker om film - specifika filmskapare, genrer, filmhistoria, filmskapande m.m.

Utöver böckerna finns det en interaktiv tidslinje som med nedslag i filmhistorien ger en övergripande sammanfattning av betydande filmhistoriska händelser. Artiklar i varierande ämnen ger möjligheten till att sätta sig in i t.ex. europeisk animation men samtidigt få tips om vidare läsning i ämnet.

Att hitta rätt

Om man använder vår bibliotekskatalog kan man redan här hitta fram till de böcker som finns att läsa på Screen studies. Om boken finns där nås den via en länk med texten Bloomsbury Screen Studies.

Om man utgår ifrån Screen studies finns det flera sätt att hitta fram till det man vill läsa. Ett sökfält möjliggör både enkla och avancerade sökningar. Rubriken Browse content gör att man kan klicka sig fram till de olika beskrivna delarna ovan - manus, böcker tidslinje, artiklar osv. Rubriken Explore erbjuder bestämda klickbara sökningar på personnamn, filmtitlar, tematiska ämnen eller genrer.

Begränsning

Screen studies erbjuder fler bokpaket än vad vi prenumererar på i dagsläget, bl.a. BFI film classics, BFI film studies och Filmmaking. Om man vill undvika att se det vår prenumeration inte erbjuder gör man bäst i att klicka i rutan Only show content I have access to.

Men man får gärna höra av sig om man tycker att det övriga utbudet är intressant, så kan vi bedöma om vi har möjlighet utvidga prenumerationen.

Skriv ut