Biograf Saga
Foto: Poul-Erik Nilsen

Stort intresse för att se film på bio

Analys och statistik

Imorgon 1 juni öppnar Sveriges biografer upp med ett nytt besökstak på 50 personer. Inför återöppnandet, som just nu pågår i flera länder, visar undersökningar att det från publikens sida finns ett stort intresse för att gå på bio. De senaste besökssiffrorna från biografer i Storbritannien och Frankrike ger hopp inför sommaren, enligt en omvärldsanalys från Svenska Filminstitutet.

I Sverige, liksom i många andra länder runt om i världen, öppnar nu många biografer upp igen. Olika undersökningar visar också att det finns ett stort intresse för att gå på bio från publikens sida. De senaste besökssiffrorna från biografer i Storbritannien och Frankrike ger enligt The Hollywood Reporter hopp inför sommaren.

I Filminstitutets senaste publikundersökning uppgav 15 procent av befolkningen 15–74 år att de gått på bio under pandemin (till och med november 2020) trots att möjligheterna till detta har varit begränsade under pandemin. Av de som inte gått på bio under pandemin svarade enbart 17 procent att orsaken till detta var att de inte är intresserade av bio. En övervägande majoritet uppgav andra orsaker, såsom att de följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer och rädsla för smittspridning.

Andel som gått på bio under pandemin 2020 per region

Återöppning1.PNG

Andelen som gick på bio under pandemin 2020 skiljer sig markant mellan olika regioner. I Stockholmsregionen var andelen 20 procent, medan den i Mellersta Norrland var 4 procent. En förklaring kan vara att det har sett olika ut i landet om biografer varit öppna eller inte. Även utifrån en jämförelse med hur många i varje region som gick på bio under hela perioden december 2019 – november 2020 ser effekten av pandemin på biografgåendet ut att ha varit störst i Mellersta Norrland och minst i Stockholm och Sydsverige.

Sett till hela perioden december 2019 – november 2020 gick 58 procent av befolkningen på bio. Andelen är högre bland män jämfört med kvinnor, samt högre bland yngre jämfört med äldre. Bland de personer som gick på bio de sista månaderna innan och/eller under pandemin uppger 57 procent att de väljer att gå på bio på grund av stor filmduk. Något färre svarar att de går på bio för att det är ett bra sätt att umgås med familj/vänner, på grund av bra ljud eller mysig miljö. 42 procent anger att de går på bio för att de vill se filmer när de är nya.

Andel av biobesökarna som går på bio av följande orsaker

Återöppning2.PNG

Män tycker att det är viktigare med stor filmduk, att kunna se filmerna när de är nya, bra ljud, att det är tyst och mörkt/koncentration på filmen samt sköna stolar/fåtöljer. Bland kvinnor är det å andra sidan fler som svarar att de går på bio för att få en paus från hemmet samt att godis/popcorn/dryck smakar bra på bio.

Inställningen till biografbesök skiljer sig också något mellan olika regioner, även om ”stor filmduk” är det viktigaste alternativet i alla regioner:

  • Övre Norrland och Stockholm: I bägge dessa regioner är det fler som anger alternativet ”tyst och mörkt/koncentration på filmen”
  • Småland med öarna: Alternativen ”bra sätt att umgås med familj/vänner” och ”mysig miljö” är viktigare i denna region
  • Sydsverige: Alternativen ”Bra ljud” och ”Sköna stolar/fåtöljer” är särskilt viktigt här
  • Västsverige: Här är det fler som anger alternativet ”vill se filmerna när de är nya”
  • Norra Mellansverige: ”Mysig miljö” är viktigare för biopubliken i denna region
  • Mellersta Norrland: Här uppger färre att de vill se 3D

Undersökningar från andra länder visar också på ett stort intresse för biobesök. Enligt Deadline svarade 59 procent av de tillfrågade i en aktuell brittisk undersökning att biografen är deras mest saknade underhållning utanför hemmet. Samma källa rapporterar om att åtta av tio franska invånare anser att bio är deras främsta kulturella aktivitet och att 73 procent har för avsikt att gå på bio lika mycket som de gjorde innan pandemin. En israelisk undersökning visar enligt The Jerusalem Post att 73 procent av israelerna saknar att gå på bio, att 48 procent hellre ser film på bio än hemma (jämfört med att 26 procent föredrar att se film hemma), samt att 32 procent av personer under 18 år kommer att gå mer på bio efter pandemin än innan. I en dansk undersökning som genomfördes vecka 17 svarade bara 14 procent att de känner en osäkerhet inför att gå på bio (DFI). Även UNIC:s undersökningar visar att publiken i Europa känner sig säker och längtar efter att komma tillbaka till biograferna, uppger The Hollywood Reporter.

OMDIA skriver i en analys att pandemin har visat att premium-vod ännu inte är något verkligt alternativ till biografer intäktsmässigt. Medan premium-vod globalt generade en miljard dollar under 2020, förlorade världens biografer 30 miljarder dollar under samma period. De understryker värdet av bioupplevelsen för att skapa ett mervärde för publiken vilket också ger betydande intäkter till filmbranschen. Enligt OMDIA har en stor uppdämd efterfrågan på biograf lett till rekord i publiksiffror i territorier där återhämtningen redan är på väg, såsom i Kina och Japan. Tillväxten för digitala videotjänster spås vara mindre under 2021 än den var under 2020 och det kommer finnas ett stort intresse för olika premiumformat inom bio, vad gäller såväl visningsteknik som inredning och service.

Text och analys: Torkel Stål

Denna analys bygger på data från Filminstitutets årliga publikundersökning 2020. Undersökningarna omfattar personer mellan 15 och 74 år och är representativa för den svenska befolkningen. Undersökningarna ska svara på olika frågor kring filmen i Sverige. Nyheter under taggen Analys och statistik förmedlar insikter bland annat från dessa undersökningar.

Skriv ut