Ur filmen Lena.
Ur filmen Lena. Foto: Triart

Stort intresse för svensk dokumentärfilm

Analys och statistik

Ungefär hälften av de svenska långfilmer som har premiär varje år är dokumentärer, vilket är en betydligt högre andel än motsvarande för utländska filmer. Svenska dokumentärfilmer får ofta höga betyg av svenska filmkritiker. Nu visar en undersökning från Filminstitutet att en majoritet av befolkningen är intresserade av svenska dokumentärfilmer.

Cirka hälften av de svenska långfilmerna som har premiär är dokumentärer, en betydligt högre andel än motsvarande för utländska filmer. Svenska dokumentärfilmer får ofta bra betyg från svenska filmrecensenter. Internationellt finns det samtidigt tecken på att intresset för dokumentärfilm ökar på digitala tjänster. Enligt Screen Daily efterfrågar nu såväl Netflix som HBO Max, Apple, Disney+ och Disney-ägda varumärken som Hulu och National Geographic långa dokumentärfilmer. Detta har i sin tur lett till att allt fler internationella säljbolag jobbar med dokumentärer.

Nu visar en riksrepresentativ undersökning från Filminstitutet att det också finns ett stort intresse för svensk dokumentärfilm hos allmänheten i Sverige. Bland befolkningen mellan 15 och 74 år uppger 62 procent att de är intresserade av svensk dokumentärfilm (de svarade 4–5 på en skala mellan 1 och 5).

Andel som är intresserade av svensk dokumentärfilm i olika åldersgrupper

doku1.PNG

Intresset för svensk dokumentärfilm är högt i alla åldersgrupper, bland både kvinnor och män. Intresset är ungefär lika stort i hela landet, det finns inga signifikanta skillnader mellan olika regioner i Sverige.

Andel som är intresserade av svensk dokumentärfilm efter utbildningsnivå

doku2.PNG

Personer med hög utbildning är oftare intresserade av svensk dokumentärfilm än personer med lägre utbildning. Högutbildade utmärker sig också på andra sätt i undersökningen. De håller i högre grad än andra med om att film bidrar till reflektion och ny kunskap samt vidgade perspektiv. De tycker också att film är viktigt för välbefinnandet mer än andra. De skulle i högre grad rekommendera svensk film till andra och tycker oftare att det är viktigt att svensk filmproduktion finns. Internationellt erkännande, exempelvis på kända filmfestivaler, är viktigare för deras bild av svensk film.

Denna analys bygger på data från Filminstitutets årliga publikundersökning 2020. Undersökningarna omfattar personer mellan 15 och 74 år och är representativa för den svenska befolkningen. Undersökningarna ska svara på olika frågor kring filmen i Sverige. Nyheter under taggen Analys och statistik förmedlar insikter bland annat från dessa undersökningar.

Skriv ut