Ur filmen Catwalk - Från Glada Hudik till New York
Ur filmen Catwalk. Foto: Charlie Bennet

Svenska filmerna som fick högst publikbetyg 2020

Analys och statistik

Kvalitet är viktigt för publikens bild av svensk film och Filminstitutet undersöker kontinuerligt vad publiken tycker om svenska filmer. Kvalitet kan betyda olika saker för olika personer, och att en film har fått ett högt betyg av de som sett den är ett tecken på att filmen har nått ut till sin rätta målgrupp. Här är filmerna som fick högst betyg i den senaste undersökningen.

Kvalitet är viktigt för publikens bild av svensk film. Av befolkningen mellan 15 och 74 år anser 73 procent att hög kvalitet är viktigt. Men kvalitet kan betyda olika saker för olika personer. Visionen för filmpolitiken är att svensk film ska angå alla, och Filminstitutet undersöker kontinuerligt vad publiken tycker om svenska filmer. Att en film har fått ett högt betyg av de som har sett den är ett tecken på att filmen har nått ut till sin rätta målgrupp.

I den årliga publikundersökningen 2020 ingick frågor om 13 svenska långfilmer som hade funnits tillgängliga på marknaden i ungefär ett år. Urvalet omfattar filmer som enligt Filminstitutets beräkningar hade setts av minst 70 000 personer när undersökningen genomfördes. Det är en förutsättning att minst 70 000 personer har sett en film för att det ska gå att säga något om dess publik med det antal respondenter som ingår i undersökningarna. Respondenterna fick sätta betyg på dessa filmer på en skala från 0 till 5.

Snittbetyg för filmerna i undersökningen 2020 enligt tittarna (15–74 år)*

Publikbetyg1.PNG

*Observera att tre barnfilmer som ingick i undersökningen har exkluderats i detta diagram då svaren på denna fråga påverkades av att undersökningen inte omfattade personer under 15 år.

Snittbetygen för filmerna varierar från 3,3 till 4,1. Tre filmer fick det högsta snittbetyget, 4,1. Andelen av tittarna som gav högsta betyg (5/5) var 46 procent för Catwalk: Från Glada Hudik till New York, 44 procent för Min pappa Marianne och 41 procent för Hasse & Tage - en kärlekshistoria. Två av dessa filmer är dokumentärer och en är ett drama. Alla tre filmerna har äldre sett i högre grad än yngre och två av filmerna har en övervägande kvinnlig publik (Catwalk: Från Glada hudik till New York och Min pappa Marianne).

Ett annat sätt att mäta kvalitet är att se på olika aspekter av en filmupplevelse. Respondenterna i undersökningen fick också ta ställning till om de tyckte att filmerna var välgjorda, hade bra skådespelare, var roliga, var unika i filmutbudet, om de hade rekommenderat dem till andra samt om de var spännande.

Andel i snitt som svarade att följande stämmer in på filmerna i undersökningen 2020

Publikbetyg2.PNG

Utifrån ett sammanräknat snitt för de olika filmerna ansåg hälften att filmerna var välgjorda, medan en minoritet tyckte att övriga aspekter stämde in. Till exempel uppgav i snitt 26 procent att de hade rekommenderat filmen till andra, och i snitt 24 procent svarade att filmen var spännande. Sett till de enskilda filmerna finns det dock stora variationer i svaren på denna fråga.

För Hasse & Tage - en kärlekshistoria svarade 67 procent av tittarna att den är välgjord, fler än för någon annan film. Av de som hade sett Min pappa Marianne svarade 75 procent att filmen har bra skådespelare, vilket var det högsta värdet för denna kvalitetsaspekt. Sune - Best man var den roligaste filmen enligt tittarna. Så mycket som 70 procent av 438 dagars tittare uppgav att den är spännande, och 67 procent av tittarna svarade att Catwalk: Från Glada Hudik till New York är unik i filmutbudet.

Denna analys bygger på data från Filminstitutets årliga publikundersökning 2020. Undersökningarna omfattar personer mellan 15 och 74 år och är representativa för den svenska befolkningen. Undersökningarna ska svara på olika frågor kring filmen i Sverige. Nyheter under taggen Analys och statistik förmedlar insikter bland annat från dessa undersökningar.

Skriv ut