Orca var en av de filmer som hade premiär på både bio och vod 2020
Orca var en av de filmer som hade premiär på både bio och vod 2020. Foto: Ragna Jorming

Var tredje invånare ser en svensk film i månaden

Analys och statistik

Svensk films månadsräckvidd i befolkningen 15-74 år är 35 procent, visar en undersökning från Filminstitutet. Det innebär att minst 2,6 miljoner svenskar ser inhemsk film under en månad, en mätpunkt för Filminstitutets arbete för att fler ska få uppleva film. Vanligaste plattform för att se svensk film var via abonnemangsbaserade streamingtjänster (svod), vilket var dubbelt så vanligt som att ha sett en svensk film på tv.

Filminstitutets årliga publikundersökning 2020 genomfördes i november, mitt under rådande pandemi. Svaren visar att 43 procent av de som brukar se långfilm varje månad ser svensk film, och att 35 procent av befolkningen mellan 15 och 74 år ser svensk film under en månad. Det är en högre andel som har sett svensk film bland de med låg utbildning jämfört med de med hög utbildning, samt bland de som är födda i Sverige jämfört med de som är födda i andra länder.

Andel som har sett en svensk långfilm den senaste månaden

Räckvidd1.PNG

De i undersökningen som uppgav att de hade sett svensk film den senaste månaden fick också svara på i vilket visningsfönster de såg den senaste svenska filmen. Svaren visar att en övervägande majoritet såg filmen via streamingtjänster med abonnemang (svod). Svaren måste ses i ljuset av pandemin, vilket framförallt påverkat möjligheten till biograftittande negativt samtidigt som tittande på digitala plattformar ökat (svod ökade med 27 procent under 2020). Flera filmer hade på grund av restriktioner och stängda biografer i det närmaste simultan premiär mellan både streamingplattformar och begränsade biografvisningar under 2020.

Andel som såg den senaste svenska filmen i olika visningsfönster

Räckvidd2.PNG

De svenska filmer som sågs under den undersökta månaden var till största del producerade under 2010- eller 2020-talet. Men 40 procent var filmer som var äldre än så. Detta visar att flertalet äldre svenska filmer fortfarande är relevanta för publiken. Svenska filmer som Filminstitutet digitalt restaurerar släpps kontinuerligt på streamingtjänster, visas på tv och ges ut på dvd och bluray.

Andel av de som såg svensk film som såg filmer från olika produktionsperioder

Räckvidd3.PNG

Text och analys: Torkel Stål

Denna analys bygger på data från Filminstitutets årliga publikundersökning 2020. Undersökningarna omfattar personer mellan 15 och 74 år och är representativa för den svenska befolkningen. Undersökningarna ska svara på olika frågor kring filmen i Sverige. Nyheter under taggen Analys och statistik förmedlar insikter bland annat från dessa undersökningar.

Skriv ut