Närbild analog projektor

Höjt stödbelopp för projektorer

Filminstitutet höjer stödbeloppet för projektorer till 400 000 kronor för biografer som redovisar moms och 500 000 kronor för biografer som inte redovisar moms.

I september 2021 blev det möjligt att få stöd för upp till 75 procent av kostnaden (mot tidigare 50 procent) för upprustning av biografer på orter med upp till 15 000 invånare. Nu höjer Filminstitutet maxbeloppet för stöd för projektorer, dels för att möta kostnadsutvecklingen, dels för att svara mot den höjda andel som går att få i stöd. Beslutet gäller från och med ansökningsomgången som har deadline den 3 maj 2022.

Biografägare som vill ansöka om ett högre stöd än 300 000 kronor och som redan lämnat in sin ansökan i denna omgång kan i Filminstitutets ansökningstjänst enkelt komplettera ärendet med en uppdaterad budget med ett ansökt belopp enligt de nya beloppsgränserna.

För frågor, kontakta
Ulrika Sundbäck, handläggare biografstöd
ulrika.sundback@filminstitutet.se
08-668 11 31

David Sundquist Ballester, administratör biografstöd
david.sundquist.ballester@filminstitutet.se
08-665 11 69

Skriv ut