bokomslag
Kvinnors närvaro och makten över filmen av Maria Jansson

Boksamtal: Kvinnors närvaro och makten över filmen

Biblioteket

Välkommen till ett samtal med Professor Maria Jansson om hennes forskning kring svensk filmbransch, politik och jämställdhet. Hennes bok kommer ur ett större forskningsprojekt - Kvinnor i svensk film - finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

Förutom att syna Filminstitutets roll i den svenska filmpolitiken har Maria Jansson tagit del av bibliotekets samlingar rörande andra verksamheter, såsom arkivet efter Svenska Kvinnors Filmförbund. I ett samtal med Tove Thorslund får vi veta mer om arbetet och resultatet av det tvärvetenskapliga forskningsprojektet som beviljades medel av Riksbankens jubileumsfond 2017.

"Filmbranschen har av tradition varit en mansdominerad arena och trots att allt fler kvinnor tagit sig in i branschen är villkoren fortfarande långt ifrån jämställda. Vad är det då som står på spel när mäns ställning i filmvärlden utmanas? Med utgångspunkt i denna fråga undersöker Maria Jansson hur den svenska filmindustrin och filmpolitiken utvecklats sedan början av 1960-talet. Hon analyserar jämställdhets­reformer och belyser hur kvinnor på filmområdet organiserat sig för att ställa krav på bättre villkor. I boken visas också hur motståndet mot jämställdhet har formerats inom branschen och i debatter i media. Utifrån en analys baserad på ett stort intervjumaterial framträder bilden av en filmbransch, som trots ett omfattande jämställdhetsarbete och närvaron av många starka kvinnor, än idag är organiserad kring föreställningen om det manliga geniet."

Boken kommer att säljas på plats för 250 kr. Betalning via Swish.

Var: Filminstitutets bibliotek, foajéplan (4) i Filmhuset

När: Tisdagen 11 oktober. Mingel, vin och snacks från 16:30. Samtal kl 17-17:45. 

Hur: T-bana: Karlaplan. Buss: hållplats Filmhuset. Ingång Borgvägen 1 eller 3 (hiss)

Evenemanget är kostnadsfritt. Man behöver inte föranmäla sig men antalet sittplatser är begränsat.

Skriv ut