Calendar Girls
Calendar Girls. Foto: Love Martinsen

Ökat intresse för svensk dokumentärfilm

Analys och statistik

Den svenska publikens intresse för svensk dokumentärfilm var stort redan innan. Men nu har andelen av befolkningen som är intresserade ökat ytterligare. Så mycket som 76 procent av alla mellan 15 och 74 år uppgav i Filminstitutets senaste publikundersökning att de är intresserade av svensk dokumentär.

Cirka hälften av de svenska långfilmerna som har premiär är dokumentärer, en betydligt högre andel än motsvarande för utländska filmer. Svenska dokumentärfilmer får ofta bra betyg från svenska filmrecensenter. Nu visar en riksrepresentativ undersökning från Filminstitutet att intresset för svensk dokumentärfilm ökar hos allmänheten i Sverige, från en redan hög nivå. I slutet av 2021 uppgav 76 procent i befolkningen mellan 15 och 74 år att de är intresserade av svensk dokumentärfilm (de svarade 4–5 på en skala mellan 1 och 5). Motsvarande andel 2020 var 62 procent.

Andel som är intresserade av svensk dokumentärfilm i olika åldersgrupper

Dokumentär 1.PNG

Intresset är ungefär lika stort i hela landet, det finns inga tydliga skillnader mellan olika regioner i Sverige. Det är också lika många som är intresserade på landsbygd som i storstäder. Intresset är högt i alla åldersgrupper över 20 år, men lägre bland 15–20-åringar. Kvinnor är något mer intresserade jämfört med män.

Andel som är intresserade av svensk dokumentärfilm efter kön

Dokumentär 2.PNG

Personer med hög utbildning är oftare intresserade av svensk dokumentärfilm än personer med låg utbildning. Sett till typ av sysselsättning är intresset störst bland föräldralediga och sjukskrivna och lägst bland studerande.

Denna analys bygger på data från Filminstitutets årliga publikundersökning 2021. Undersökningarna omfattar personer mellan 15 och 74 år och är representativa för den svenska befolkningen. Undersökningarna ska svara på olika frågor kring filmen i Sverige. Nyheter under taggen Analys och statistik förmedlar insikter bland annat från dessa undersökningar.

Skriv ut