Greta och Spring Uje spring fick högst publikbetyg 2021.
Greta och Spring Uje spring fick högst publikbetyg 2021. Foto: Triart, Johan Paulin

Svenska filmerna som fick högst publikbetyg 2021

Analys och statistik

Filminstitutet undersöker kontinuerligt vad publiken tycker om svenska filmer. Kvalitet kan betyda olika saker för olika personer, och att en film har fått ett högt betyg av de som sett den är ett tecken på att filmen har nått ut till sin rätta målgrupp. Här är filmerna som fick högst betyg i den senaste undersökningen.

 

Visionen för filmpolitiken är att svensk film ska angå alla, och Filminstitutet undersöker kontinuerligt vad publiken tycker om svenska filmer. Kvalitet kan betyda olika saker för olika personer. Att en film har fått ett högt betyg av de som har sett den är ett tecken på att filmen har nått ut till sin rätta målgrupp.

I den årliga publikundersökningen 2021 ingick frågor om 16 svenska långfilmer som vid slutet av året hade funnits tillgängliga på marknaden i ungefär ett år. Urvalet omfattar filmer som enligt Filminstitutets beräkningar hade setts av minst 70 000 personer när undersökningen genomfördes. Det är en förutsättning att minst 70 000 personer har sett en film för att det ska gå att säga något om dess publik med det antal respondenter som ingår i undersökningarna. Respondenterna fick sätta betyg på dessa filmer på en skala från 0 till 5.

Snittbetyg för filmerna i undersökningen 2020 enligt tittarna (15–74 år)*

Publikbetyg 1.PNG

**Observera att tre barnfilmer som ingick i undersökningen har exkluderats i detta diagram då svaren på denna fråga påverkades av att undersökningen inte omfattade personer under 15 år: Berts Dagbok, Nelly Rapp - Monsteragent och Rymdresan. 

Snittbetygen för filmerna varierar från 2,9 till 3,6. Greta och Spring Uje spring fick det högsta snittbetyget, 3,6. Andelen av tittarna som gav högsta betyg (5/5) var 28 procent för Spring Uje spring och 27 procent för Greta.

Ett annat sätt att mäta kvalitet är att se på olika aspekter av en filmupplevelse. Respondenterna i undersökningen fick också ta ställning till om de tyckte att filmerna var välgjorda, hade bra skådespelare, var roliga, var unika i filmutbudet, om de hade rekommenderat dem till andra samt om de var spännande.

Andel i snitt som svarade att följande stämmer in på filmerna i undersökningen 2021

Publikbetyg 2.PNG

Utifrån ett sammanräknat snitt för de olika filmerna ansåg cirka 40 procent att filmerna hade bra skådespelare och att de var välgjorda. Nästan lika många tyckte att filmerna var spännande, vilket är en ökning jämfört med 2020 då i snitt 24 procent tyckte att de undersökta filmerna var spännande. Sett till de enskilda filmerna finns det dock stora variationer i svaren på denna fråga.

För Greta svarade 65 procent av tittarna att den är välgjord, fler än för någon annan film. Av de som hade sett Orca svarade 66 procent att filmen har bra skådespelare, vilket var det högsta värdet för denna kvalitetsaspekt. Berts dagbok var den roligaste filmen enligt tittarna. Medan det i snitt var 24 procent som tyckte filmerna var roliga, var det 80 procent som tyckte att Berts dagbok var rolig. Så mycket som 78 procent av Red Dots tittare uppgav att den är spännande, och 66 procent av tittarna svarade att Spring Uje spring är unik i filmutbudet.

Denna analys bygger på data från Filminstitutets årliga publikundersökning 2021. Undersökningarna omfattar personer mellan 15 och 74 år och är representativa för den svenska befolkningen. Undersökningarna ska svara på olika frågor kring filmen i Sverige. Nyheter under taggen Analys och statistik förmedlar insikter bland annat från dessa undersökningar.

Skriv ut