Ukrainas flagga

Filminstitutets syn och förhållningssätt rörande Rysslands invasion i Ukraina

Det är med djup bestörtning och fasa som vi vid Filminstitutet ser på den ryska invasionen av Ukraina. Vi fylls av medkänsla, vanmakt och sorg för de miljontals människor som nu tvingats till flykt undan kriget, med de som förlorat sina nära och kära, med de som fått sin tillvaro slagen i bitar på grund av den ryska statens orättfärdiga aggression och intrång i Ukraina.

Svenska Filminstitutet, som har ett omfattande internationellt uppdrag inom exempelvis stödgivning och filmarvsfrågor, avbryter allt nu pågående samarbete med offentligt finansierade institutioner, organisationer och företag i Ryssland och Belarus. Samtidigt har vi som uppdrag att genom filmen bidra till yttrandefrihet och det offentliga samtalet. Därför kommer vi fortsätta ha dialog med enskilda kulturaktörer och kulturutövare– självfallet i Ukraina men även i Ryssland och Belarus - och stötta de som likt Svenska Filminstitutet värnar om demokrati, yttrandefrihet och alla människors lika värde.


Skriv ut