Ett varierat utbud på Göteborg filmfestival. Från vänster: Filmen Vi Masthuggspojkar (foto från Svenska Filminstitutets arkiv), Anette Novak vd Filminstitutet (foto: Sandra Birgersdotter) och  filmen Porslin av Ann Holmgren (foto: Ann Holmgren).
Ett varierat utbud på Göteborg filmfestival. Från vänster: Vi Masthuggspojkar, Anette Novak vd Filminstitutet (foto: Sandra Birgersdotter) och Porslin av Ann Holmgren (foto: Ann Holmgren).

Filminstitutet på Göteborg filmfestival 2023

På Göteborg filmfestival har flera svenska filmer premiär, tio Talent to watch-satsningar ska presenteras och så visas bland annat den klassiska Göteborgsfilmen Vi masthuggspojkar som är digitalt restaurerad av Filminstitutet. Paradigmskifte i filmpolitiken diskuteras på det filmpolitiska toppmötet och på Filmkunnighetsdagen fokuserar vi på den unga publikens perspektiv.

Filminstitutet är på plats och medverkar i en mängd olika event. Här kan du se ett urval av dem.

Filmpolitiskt toppmöte (27 januari)

Filmpolitiska toppmötet samlar politiker, tjänstepersoner och filmbransch för att tillsammans diskutera filmpolitikens varande, mål och riktning. Årets tema är Paradigmskifte i filmpolitiken? 

Filminstiutets vd Anette Novak deltar under dagen och introducerar programpunkten Filmstöd i förändring:
Varje år satsar offentliga aktörer hundratals miljoner på filmproduktion. Men vilka produktioner får egentligen pengarna och varför? Med anledning av en föränderlig filmvärld gör Svenska Filminstitutet en genomlysning av sina stöd, parallellt med att Tillväxtverket blivit en ny filmpolitisk aktör genom att ha fördelat de första produktionsincitamenten. Är de kultur- och näringspolitiska filmstöden anpassade för vår tid och vad är egentligen tanken att de ska uppnå? 
Medverkande: Amanda Lind (MP), ordförande riksdagens kulturutskott; Kenneth Gustavsson (C), styrelseordförande Film i Väst och ersättare regionfullmäktige och Anna Starbrink (L), ledamot riksdagens försvarsutskott och tidigare kulturlandstingsråd Stockholm. 
Se hela programmet för Filmpolitiskt toppmöte

Filmforum Sverige (28–29 januari)

Filmforum Sverige fokuserar årets program på bland annat biografens roll som rum för film och samlingsplats och hur distribution kan se ut i en ny tid, samt nya förutsättningar och nya möjligheter för flera yrkesgrupper. 

Den 29 januari bjuder Filminstitutets enhet för Distribution och visning in till ett frukostmingel med samtal om handläggningsprocessen, bedömningsgrunder, hur referensgruppen fungerar, hur beslut tas med mera. Publiken har under samtalet möjlighet att ställa frågor direkt till handläggarna utifrån sina behov.
Se hela Filmforum Sveriges program

Startsladden (29 januari)

Startsladden är Sveriges främsta kortfilmstävling där åtta nominerade filmer valts ut. De tävlande kortfilmerna visas den 29 januari. Svenska Filminstitutet står bakom priset tillsammans med SVT, Gothenburg Film Studios, Storyline, Scen & Film, Folkets Bio, Film i Väst, Independent Kostym och Shoot & Post. Läs mer om de nominerade

Filmkunnighetsdagen (1 februari)

Filmkunnighetsdagen riktar sig till de som på olika sätt jobbar med unga och film- och mediepedagogik. Årets tema är ”Publiker”. Dagen fokuserar och vrider på tittar- och deltagarperspektiv kring film, rörliga bilder och sociala medier, för att visa på att bilden av dagens publiker är mer nyanserad och mångfacetterad än vad vi kanske tror oss veta. Hur tolkar, omtolkar, jobbar, pratar, iscensätter unga mottagare det innehåll de möter på biografer, via streamingtjänster, i sociala medier, i skolor, på arbetsplatser?

Filminstitutets vd Anette Novak inleder dagen under rubriken Publik eller människa? – risker och möjligheter i en automatiserad medievärld. Anna Håkansson, redaktör på Filminstitutet leder ett samtal med Sara Sjöö, filmpedagog, manusförfattare och producent och Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU, under rubriken Att möta den unga publiken. 
Se hela programmet för Filmkunnighetsdagen

Talent to Watch på Nordic Film Market (2–5 februari)

Nordic Film Market är den ledande marknaden för nordisk långfilm och mötesplatsen för den nordiska och internationella filmbranschen. Tio svenska långfilmer i utveckling har valts ut att presenteras under Nordic Film Market. Projekten som valts ut har alla beviljats utvecklingsstöd av regionala filmverksamheter i Sverige, som ett led i Filminstitutets talangsatsning Talent to Watch.

Talent to Watch är Filminstitutets treåriga stöd som syftar till att nya kreatörer och talanger i hela Sverige får möjlighet att utvecklas och etablera sig i den svenska filmbranschen.
Läs mer här om filmerna som valts ut

Classics filmvisningar

På sektionen Classics berättas om Göteborgs mångsidiga filmhistoria, från af Klercker och Hasselblad till Östlund och Najafi. Filmerna visas i samarbete med Cinemateket och flera av dem är digitalt restaurerade av Svenska Filminstitutet.

  • På Filmisk salong på temat Göteborgsbilder visas filmen Vi masthuggspojkar (1940) av Nils Jerring. Ett klassiskt göteborgslustspel med äventyrsvibbar – en dåtida publiksuccé. Filmen visas den 30 januari och finns även online. 
  • Fången på Karlstens fästning (1916) av Georg af Klercker är ett rafflande drama om en åtråvärd bombformel och en ung mö som hålls fången. Filmen visas 29 januari och presenteras av Clara Gustavsson från Svenska Filminstitutet tillsammans med Tobias Åkesson från Göteborgs filmfestival. 

Nordic Honorary Dragon Award

Regissören, fotografen och klipparen Jan Troell tilldelas årets hederspris Nordic Honorary Dragon Award. Tre filmer från Filminstitutets samlingar; Maria Larssons eviga ögonblick, Dom över död man och Hamsu kommer visas i samband med det.

Skriv ut