Bild från Boy from Heaven av Tarik Saleh.

Filminstitutets resultatredovisning för 2022

I Filminstitutets resultatredovisning sammanfattas verksamheten under det gångna året.

Filminstitutets uppdrag är att genomföra regeringens filmpolitik med utgångspunkt i de sju filmpolitiska målen som är beslutade av riksdagen. I resultatredovisningen kan du läsa om verksamheten utifrån dessa mål.

Läs hela Resultatredovisningen för 2022 här.

Skriv ut