Nyheter

Här hittar du alla nyheter från filminstitutet.se. Pröva sök och filtrera om du vill se bara nyheter av ett särskilt slag.

Sök och filtrera
 1. Calendar Girls

  Ökat intresse för svensk dokumentärfilm

  Analys och statistik

  Den svenska publikens intresse för svensk dokumentärfilm var stort redan innan. Men nu har andelen av befolkningen som är intresserade ökat ytterligare. Så mycket som 76 procent av alla mellan 15 och 74 år uppgav i Filminstitutets senaste publikundersökning att de är intresserade av svensk dokumentär.

 2. Greta och Spring Uje spring fick högst publikbetyg 2021.

  Svenska filmerna som fick högst publikbetyg 2021

  Analys och statistik

  Filminstitutet undersöker kontinuerligt vad publiken tycker om svenska filmer. Kvalitet kan betyda olika saker för olika personer, och att en film har fått ett högt betyg av de som sett den är ett tecken på att filmen har nått ut till sin rätta målgrupp. Här är filmerna som fick högst betyg i den senaste undersökningen.

   

 3. Ur: No Time to Die

  Återgång till bio främst bland unga män

  Analys och statistik

  Var femte invånare gick på bio den sista månaden innan restriktionerna återinfördes i slutet av 2021. Den typiska biobesökaren var en ung man i en storstad, och 25 procent av besökarna valde att betala extra för mer utrymme, bekvämare stolar och/eller möjlighet att konsumera mat och dryck under föreställningen.

 4. Ur filmen Suedi

  Fler ser svensk film – högst tittande bland unga

  Analys och statistik

  Filminstitutets senaste publikundersökning visar att nära hälften av Sveriges befolkning såg svensk film i slutet av 2021, en ökning med tio procent jämfört med 2020. Andelen som såg svensk film var högre bland män än bland kvinnor, samt för personer under 30 år jämfört med de över 40 år. Tittandet ägde främst rum på digitala plattformar, vilket är i linje med den totala filmkonsumtionen.

 5. Ur filmen Lena.

  Stort intresse för svensk dokumentärfilm

  Analys och statistik

  Ungefär hälften av de svenska långfilmer som har premiär varje år är dokumentärer, vilket är en betydligt högre andel än motsvarande för utländska filmer. Svenska dokumentärfilmer får ofta höga betyg av svenska filmkritiker. Nu visar en undersökning från Filminstitutet att en majoritet av befolkningen är intresserade av svenska dokumentärfilmer.

 6. Ur filmen Catwalk - Från Glada Hudik till New York

  Svenska filmerna som fick högst publikbetyg 2020

  Analys och statistik

  Kvalitet är viktigt för publikens bild av svensk film och Filminstitutet undersöker kontinuerligt vad publiken tycker om svenska filmer. Kvalitet kan betyda olika saker för olika personer, och att en film har fått ett högt betyg av de som sett den är ett tecken på att filmen har nått ut till sin rätta målgrupp. Här är filmerna som fick högst betyg i den senaste undersökningen.

 7. Ur filmen Suedi.

  Film viktigt för välbefinnande

  Analys och statistik

  Majoriteten av Sveriges befolkning tycker att film bidrar till glädje och avslappning. Cirka 40 procent av befolkningen anser att film är viktigt för deras välbefinnandet i stort. Film är särskilt viktigt för utlandsföddas välbefinnande.

 8. 438 dagar och En man som heter Ove

  Vilka filmer väljer publiken att se på bio?

  Analys och statistik

  Hur stor andel av en films totala tittande som skett via biograf varierar markant mellan olika titlar. För svenska filmer från 2013–2020 som Filminstitutet undersökt är andelen biotittande allt mellan 15 och 57 procent av filmens totala tittande första lanseringsåret. Någon tydlig skillnad mellan olika typer av film framgår inte av analysen, men biografens andel är något högre för filmer med stor produktionsbudget och höga kritikerbetyg, samt för drama/biografi och film med vuxna som målgrupp.

 9. Från inspelningen av Spring Uje spring.

  Ny rapport pekar på finansieringsmöjligheter i EU:s AVMS-direktiv

  Analys och statistik

  En ny rapport fokuserar på en artikel i AVMS-direktivet som anger att medlemsstaterna kan kräva att streamingtjänster bidrar ekonomiskt till produktionen av europeiska verk, bland annat genom direktinvesteringar i innehåll och bidrag till nationella fonder. Den svenska regeringen har inte tagit en aktiv roll vad gäller artikeln, men det finns fortfarande tid att göra förändringar enligt rapporten.

 10. Sameblod

  De flesta unga tycker att film ger vidgade perspektiv

  Analys och statistik

  Nästan hälften av befolkningen anser att film ger dem vidgade perspektiv, visar resultatet av en undersökning från Filminstitutet. Men resultatet visar också på skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Bland unga mellan 15 och 34 år tycker en klar majoritet att de får vidgade perspektiv av film. Ökad tillgänglighet till ett brett filmutbud kan bidra till att vidga perspektiven i samhället.

Visa fler