Nyheter

Här hittar du alla nyheter från filminstitutet.se. Pröva sök och filtrera om du vill se bara nyheter av ett särskilt slag.

Sök och filtrera
 1. 438 dagar och En man som heter Ove

  Vilka filmer väljer publiken att se på bio?

  Analys och statistik

  Hur stor andel av en films totala tittande som skett via biograf varierar markant mellan olika titlar. För svenska filmer från 2013–2020 som Filminstitutet undersökt är andelen biotittande allt mellan 15 och 57 procent av filmens totala tittande första lanseringsåret. Någon tydlig skillnad mellan olika typer av film framgår inte av analysen, men biografens andel är något högre för filmer med stor produktionsbudget och höga kritikerbetyg, samt för drama/biografi och film med vuxna som målgrupp.

 2. Från inspelningen av Spring Uje spring.

  Ny rapport pekar på finansieringsmöjligheter i EU:s AVMS-direktiv

  Analys och statistik

  En ny rapport fokuserar på en artikel i AVMS-direktivet som anger att medlemsstaterna kan kräva att streamingtjänster bidrar ekonomiskt till produktionen av europeiska verk, bland annat genom direktinvesteringar i innehåll och bidrag till nationella fonder. Den svenska regeringen har inte tagit en aktiv roll vad gäller artikeln, men det finns fortfarande tid att göra förändringar enligt rapporten.

 3. Sameblod

  De flesta unga tycker att film ger vidgade perspektiv

  Analys och statistik

  Nästan hälften av befolkningen anser att film ger dem vidgade perspektiv, visar resultatet av en undersökning från Filminstitutet. Men resultatet visar också på skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Bland unga mellan 15 och 34 år tycker en klar majoritet att de får vidgade perspektiv av film. Ökad tillgänglighet till ett brett filmutbud kan bidra till att vidga perspektiven i samhället.

 4. Biograf Saga

  Stort intresse för att se film på bio

  Analys och statistik

  Imorgon 1 juni öppnar Sveriges biografer upp med ett nytt besökstak på 50 personer. Inför återöppnandet, som just nu pågår i flera länder, visar undersökningar att det från publikens sida finns ett stort intresse för att gå på bio. De senaste besökssiffrorna från biografer i Storbritannien och Frankrike ger hopp inför sommaren, enligt en omvärldsanalys från Svenska Filminstitutet.

 5. Svenska filmen Red Dot

  Filmtittarna väljer Netflix under pandemin

  Analys och statistik

  Trots en kraftig nedgång i biobesök visar statistik från Filminstitutet att det är fler som har ökat sitt filmtittande under pandemin än det är som har minskat sitt tittande. Över 70 procent av befolkningen har ökat sitt filmtittande på olika streamingtjänster. Framför allt gäller ökningen Netflix.

 6. Orca var en av de filmer som hade premiär på både bio och vod 2020

  Var tredje invånare ser en svensk film i månaden

  Analys och statistik

  Svensk films månadsräckvidd i befolkningen 15-74 år är 35 procent, visar en undersökning från Filminstitutet. Det innebär att minst 2,6 miljoner svenskar ser inhemsk film under en månad, en mätpunkt för Filminstitutets arbete för att fler ska få uppleva film. Vanligaste plattform för att se svensk film var via abonnemangsbaserade streamingtjänster (svod), vilket var dubbelt så vanligt som att ha sett en svensk film på tv.

 7. Ur: Parasit

  I vilka länder går flest på bio?

  Analys och statistik

  Sydkorea är det land där biogåendet är som störst och i Egypten är det lägst. I majoriteten av de länder som Filminstitutet har undersökt drar internationella filmer mer publik än inhemska. Undantaget är USA och Sydkorea som har högt biogående även på inhemska titlar.

 8. Ur Snabba Cash – Livet deluxe.

  Unga tittar lika mycket på svensk film som äldre

  Analys och statistik

  Unga tittar mer på film jämfört med äldre och går oftare på bio. Målgruppen är mindre positiv till svensk film, men de tittar lika mycket på svensk film som äldre. Filminstitutet har undersökt vilka svenska filmer som lockat de unga under de senaste åren.

 9. Emelie Garbers (mimaroben) och Bianca Cruzeiro (Isagel) som båda belönades med Guldbagge på 2020 års gala, för Bästa kvinnliga huvudroll respektive biroll.

  Allt fler filmer med HBTQ-tema på bio

  Analys och statistik

  Antalet filmer med HBTQ-tema i både svensk och utländsk film har ökat sett till de senaste fem åren, 2015 – 2019. Mest markant är ökningen inom svensk spelfilm där en av fem filmer som hade premiär 2019 var med HBTQ-tema.

 10. Bild från filmen Tenet

  Så väljer publiken biofilm

  Analys och statistik

  Många svenska biografer har öppnat igen och ett stort antal svenska filmer går upp på bio i höst. Men hur väljer publiken vilken film de ska se på bio? Detta har Filminstitutet undersökt.

Visa fler