Filmpolitiken
Rotebro
Foto: Johanna Persson, Filminstitutet

Rådens form och funktion

I regeringens proposition Mer film för fler – en sammanhållen filmpolitik (prop. 2015/16:132) ges Filminstitutet uppdraget att ansvara för att genomföra den statliga filmpolitiken. En viktig del av arbetet är former för samverkan och inflytande.

Byt sida

För att stärka branschens inflytande föreslog regeringen att särskilda råd skulle införas. Filminstitutets styrelse har fattat beslut om hur råden ska utformas genom att väga in alla synpunkter som kommit in från branschen i samband med den remissrunda som har skett.

Den 1 december 2016 träffades råden för sina först konstituerande möten. Vid mötena kom råden överrens om sammansättningen av ordinarie ledamöter och suppleanter. Filminstitutets styrelse fastställde rådens sammansättning den 15 december 2016.

Råden kommer att träffas två gånger per år och ledas av en ordförande, utsedd inom rådsgruppen i fråga.

De fyra råden är:
Rådet för filmarvsfrågor (ordförande: Annika Tergius)
Rådet för filmpedagogiska frågor (ordförande: Daniel Lundquist)
Rådet för spridning och visning (ordförande: Jonas Holmberg)
Rådet för utveckling och produktion (ordförande: Simon Norrthon)

Läs mer om medlemmarna i samtliga råd i rullistan högst upp på sidan.

Samtal om råden i Malmö, 5 oktober 2016

För frågor kontakta Elisabeth Bill, bolagsjurist: elisabeth.bill@filminstitutet.se

Skriv ut