Filmpolitiken

Protokoll från rådens möten

De fyra råden är: Rådet för filmarvsfrågor, Rådet för filmpedagogiska frågor, Rådet för spridning och visning och Rådet för utveckling och produktion.

Sök och filtrera