Filmpolitiken

Rådet för filmarvsfrågor

Frågor för rådet för filmarvsfrågor kommer huvudsakligen att röra de centrala aktiviteterna insamling, bevarande och tillgängliggörande av film och filmrelaterat material. Rådet består av personer representerande organisationer och aktörer inom området och som har kompetens kring filmhistoria, arkivkunskap, forskning, rättighetsfrågor, analog filmhantering, filmdigitalisering och tillgängliggörande mot allmänheten.

Följande organisationer och aktörer har givits möjlighet att nominera till rådet

Dramatikerförbundet
Fackförbundet Scen & Film
Filmform
Film- & tv-producenterna
Filmvetenskaplig representant med inriktning på filmhistoria och tillgänglighet
Kungliga Biblioteket
Moderna Museet
Oberoende Filmares Förbund
Riksarkivet
Sveriges Filmregissörer
Sveriges Television

Kontakt
För administrativa frågor om råden, kontakta Filminstitutets bolagsjurist Elisabeth Bill elisabeth.bill@filminstitutet.se
För frågor om rådens verksamhet, kontakta rådets ordförande (nedan)

Foton
Stefan Baron, foto: Carl Johan Söder/SVT. Rolf Källman, foto: Jenny Odell. Simon Norrthon, foto: Sören Vilks. Övriga, foto: Nettan Kock

Rådets medlemmar och protokoll

Annika Tergius, ordförande

Riksarkivet

annika.tergius@riksarkivet.se

Susin Lindblom, ordinarie

Dramatikerförbundet

Maria Bolme, ordinarie

Fackförbundet Scen & Film

Anna-Karin Larsson, ordinarie

Filmform

Madeleine Ekman, ordinarie

Film&TV-Producenterna

Dagmar Brunow, ordinarie

Filmvetenskaplig representant med inriktning på filmhistoria och tillgänglighet

Göran Konstenius, ordinarie

Kungliga Biblioteket

Lena Essling, Ordinarie

Moderna Museet

Göran Hugo Olsson, ordinarie

Oberoende Filmares Förbund

Göran du Rées, ordinarie

Sveriges Filmregissörer

Karin Tideström, ordinarie

Sveriges Television

Gustav Tegby, suppleant

Dramatikerförbundet

Jon Dahlén, suppleant

Fackförbundet Scen & Film

Timo Menke, suppleant

Filmform

Anna Anthony, suppleant

Film&TV-Producenterna

Emil Stjernholm, suppleant

Filmvetenskaplig representant med inriktning på filmhistoria och tillgänglighet

Helena Modin, suppleant

Kungliga Biblioteket

Karin Hermerén, suppleant

Moderna Museet

Vakant, suppleant

Oberoende Filmares Förbund

Håkan Malmberg, suppleant

Riksarkivet

Ewa Cederstam, suppleant

Sveriges Filmregissörer

Henrik Johansson, suppleant

Sveriges Television

Skriv ut