Filmpolitiken

Rådet för filmarvsfrågor

Frågor för rådet för filmarvsfrågor kommer huvudsakligen att röra de centrala aktiviteterna insamling, bevarande och tillgängliggörande av film och filmrelaterat material. Rådet består av personer representerande organisationer och aktörer inom området och som har kompetens kring filmhistoria, arkivkunskap, forskning, rättighetsfrågor, analog filmhantering, filmdigitalisering och tillgängliggörande mot allmänheten.

Följande organisationer och aktörer har givits möjlighet att nominera till rådet

Dramatikerförbundet
Filmform
Film- & tv-producenterna
Filmvetenskaplig representant med inriktning på filmhistoria och tillgänglighet
Kungliga Biblioteket
Moderna Museet
Oberoende Filmares Förbund
Riksarkivet
Sveriges Filmregissörer
Sveriges Television
Teaterförbundet

Kontakt
För administrativa frågor om råden, kontakta Filminstitutets bolagsjurist Elisabeth Bill elisabeth.bill@filminstitutet.se
För frågor om rådens verksamhet, kontakta rådets ordförande (nedan)

Foton
Stefan Baron, foto: Carl Johan Söder/SVT. Rolf Källman, foto: Jenny Odell. Simon Norrthon, foto: Sören Vilks. Övriga, foto: Nettan Kock

Rådets medlemmar och protokoll

Siluett av en kvinna

Annika Tergius, ordförande

Riksarkivet

annika.tergius@riksarkivet.se

Stefan Baron, ordinarie

Film&TV-Producenterna

Maria Bolme, ordinarie

Teaterförbundet

Göran du Rées, ordinarie

Sveriges Filmregissörer

Siluett av en kvinna

Lena Essling, Ordinarie

Moderna Museet

Tommy Gustafsson, ordinarie

Filmvetenskaplig representant

Göran Konstenius, ordinarie

Kungliga Biblioteket

Anna-Karin Larsson, ordinarie

Filmform

Kvinna i glasögon och långt hår

Susin Lindblom, ordinarie

Dramatikerförbundet

Thomas Nilsson, ordinarie

Sveriges Television

Göran Hugo Olsson, ordinarie

Oberoende Filmares Förbund

Dagmar Brunow, suppleant

Institutionen för film och litteratur

Siluett av en kvinna

Ewa Cederstam, suppleant

Sveriges Filmregissörer

Siluett av en kvinna

Karin Hermerén, suppleant

Moderna Museet

Håkan Malmberg, suppleant

Riksarkivet

Timo Menke, suppleant

Filmform

Helena Modin, suppleant

Kungliga Biblioteket

Siluett av en kvinna

Petra Måhl, suppleant

Film&TV-Producenterna

Simon Norrthon, suppleant

Teaterförbundet

Siluett av en kvinna

Maud Nycander, suppleant

Oberoende Filmares Förbund

Silhuett av okänd person

Vakant, suppleant

Sveriges Television

Vakant, suppleant

Dramatikerförbundet

Skriv ut