Filmpolitiken

Rådet för filmarvsfrågor

Frågor för rådet för filmarvsfrågor kommer huvudsakligen att röra de centrala aktiviteterna insamling, bevarande och tillgängliggörande av film och filmrelaterat material. Rådet består av personer representerande organisationer och aktörer inom området och som har kompetens kring filmhistoria, arkivkunskap, forskning, rättighetsfrågor, analog filmhantering, filmdigitalisering och tillgängliggörande mot allmänheten.

Följande organisationer och aktörer har givits möjlighet att nominera till rådet

Dramatikerförbundet
Filmform
Film- & tv-producenterna
Filmvetenskaplig representant med inriktning på filmhistoria och tillgänglighet
Kungliga Biblioteket
Moderna Museet
Oberoende Filmares Förbund
Riksarkivet
Sveriges Filmregissörer
Sveriges Television
Teaterförbundet

Kontakt
För administrativa frågor om råden, kontakta Filminstitutets bolagsjurist Elisabeth Bill elisabeth.bill@filminstitutet.se
För frågor om rådens verksamhet, kontakta rådets ordförande (nedan)

Foton
Stefan Baron, foto: Carl Johan Söder/SVT. Rolf Källman, foto: Jenny Odell. Simon Norrthon, foto: Sören Vilks. Övriga, foto: Nettan Kock

Rådets medlemmar och protokoll

Susin Lindblom, ordförande

Dramatikerförbundet

susin@dramatiker.se

Stefan Baron, ordinarie

Film&TV-Producenterna

Maria Bolme, ordinarie

Teaterförbundet

Lena Essling, Ordinarie

Moderna Museet

Tommy Gustafsson, ordinarie

Filmvetenskaplig representant

Göran Konstenius, ordinarie

Kungliga Biblioteket

Rolf Källman, ordinarie

Riksarkivet

Anna-Karin Larsson, ordinarie

Filmform

Thomas Nilsson, ordinarie

Sveriges Television

Göran Hugo Olsson, ordinarie

Oberoende Filmares Förbund

Ewa Cederstam, suppleant

Sveriges Filmregissörer

Göran du Rées, ordinarie

Sveriges Filmregissörer

Johanna Berg, suppleant

Riksarkivet

Maud Nycander, suppleant

Oberoende Filmares Förbund

Pontus Lenke, Suppleant

Dramatikerförbundet

Timo Menke, suppleant

Filmform

Petra Måhl, suppleant

Film&TV-Producenterna

Helena Modin, suppleant

Kungliga Biblioteket

Simon Norrthon, suppleant

Teaterförbundet

Dagmar Brunow, suppleant

Institutionen för film och litteratur

Vakant, suppleant

Sveriges Television

Vakant, suppleant

Moderna Museet

Skriv ut