Filmpolitiken

Rådet för filmpedagogiska frågor

Frågor för rådet för filmpedagogiska frågor kommer huvudsakligen att röra filmkunnighet bland barn och unga samt filmverksamhet i hela landet. Rådet består av personer representerande organisationer och aktörer inom området och som har kompetens kring filmpedagogik, regional och kommunal filmverksamhet, barn och unga, talangutveckling (i förhållande till eget skapande och växthusverksamhet), forskning, visningsstrukturer, utbildning, fortbildning och tillgänglighet.

Följande organisationer och aktörer har givits möjlighet att nominera till rådet

Filmcentrum
Filmhögskolor
Filmregionerna
Föreningen Filmdistributörerna
Föreningen för filmfestivaler
Nordicom
Riksföreningen Biograferna
Universitet med filmvetenskaplig utbildning med koppling till media och pedagogik

Kontakt
För administrativa frågor om råden, kontakta Filminstitutets bolagsjurist Elisabeth Bill elisabeth.bill@filminstitutet.se
För frågor om rådens verksamhet, kontakta rådets ordförande (nedan)

Foton
Maarit Jaakkola, foto okänd. Övriga, foto: Nettan Kock

Rådets medlemmar och protokoll

Daniel Lundquist, ordförande

Föreningen för filmfestivaler

daniel@buff.se

Nils-Thomas Andersson, ordinarie

Filmcentrum

Anders Ericsson, ordinarie

Riksföreningen Biograferna

Maarit Jaakkola, ordinarie

Nordicom

Charlotte Karlsson, ordinarie

Filmregionerna

Anna Sofia Rossholm, ordinarie

Filmvetenskaplig representant

Linda Sternö, ordinarie

Filmhögskolor

Rose-Marie Strand, ordinarie

Föreningen Filmdistributörerna

Mats Björkin, suppleant

Filmvetenskaplig representant

Catharina Bucht, suppleant

Nordicom

Elsa Cojnby, suppleant

Filmcentrum

Marius Dybwad Brandrud, suppleant

Filmhögskolor

Carolina Falk, suppleant

Filmregionerna

Niclas Gillberg, suppleant

Föreningen för filmfestivaler

Andreas Hoffsten, suppleant

Föreningen Filmdistributörerna

Katrina Mathsson, suppleant

Riksföreningen Biograferna

Skriv ut