Filmpolitiken

Rådet för spridning och visning

Frågor för rådet för spridning och visning kommer huvudsakligen att röra Filminstitutets stödformer samt tillgängliggörande av film. Rådet består av personer representerande organisationer och aktörer inom spridning och visning av svensk film och som har kompetens kring visningsstrukturer, distribution och lansering, publik, teknisk utveckling i olika fönster, filmarv och tillgänglighetsfrågor.

Följande organisationer och aktörer har givits möjlighet att nominera till rådet

Dramatikerförbundet
Film- och Medievetenskap
Film- & tv-producenterna
Filmcentrum
Filmform
Filmregionerna
Föreningen Filmdistributörerna
Föreningen för filmfestivaler
Oberoende Filmares Förbund
Regionala produktionscentrum
Riksföreningen Biograferna
Sveriges Biografägareförbund
Sveriges Filmregissörer
Sveriges Filmuthyrareförening
Teaterförbundet
Tv-bolagen
Vod-aktörer

Kontakt
För administrativa frågor om råden, kontakta Filminstitutets bolagsjurist Elisabeth Bill elisabeth.bill@filminstitutet.se
För frågor om rådens verksamhet, kontakta rådets ordförande (nedan)

Foton
Marta Daulite, foto: Klara Källström och Thobias Fäldt, Erik Norberg, foto: Anders Alm. Git Scheynius, foto: Knut Koivisto. Christina Thonman, foto: Emelie Öberg. Övriga, foto: Nettan Kock

Rådets medlemmar och protokoll

Katrina Mathsson, ordförande

Föreningen Filmdistributörerna

katrina@folketsbio.se

Anna-Karin Dahlin, ordinarie

Regionala produktionscentrum

Eva Esseen, ordinarie

Vod-aktörerna

Mats Gilmor, ordinarie

Teaterförbundet

Pia Gradvall, ordinarie

Dramatikerförbundet

Hanna Sköld, ordinarie

Oberoende Filmares Förbund

Jonas Holmberg, ordinarie

Föreningen för filmfestivaler

Jon Lindström, ordinarie

Sveriges Filmregissörer

Stefan Klockby, ordinarie

Sveriges Filmuthyrareförening

Calle Nathanson, ordinarie

Riksföreningen Biograferna

Lena Rehnberg, ordinarie

Film- & tv-producenterna

Ulf Slotte, ordinarie

Filmregionerna

Helena Åkerman, ordinarie

Tv-bolagen

Patrik Andersson, suppleant

Film&TV-Producenterna

Jakob Abrahamsson, suppleant

Föreningen Filmdistributörerna

Tobias Andersson, suppleant

Vod-aktörerna

Eleonor Fahlén, suppleant

Teaterförbundet

Siluett av en kvinna

Lisa Farzaneh-Eriksdotter, suppleant

Sveriges Filmregissörer

Tobias Jansson, suppleant

Oberoende Filmares Förbund

Dennis Magnusson, suppleant

Dramatikerförbundet

Anette Mattsson, suppleant

Regionala produktionscentrum

Anders Melin, suppleant

Sveriges Filmuthyrareförening

Gunnel Nelzén, suppleant

Filmregionerna

Git Scheynius, suppleant

Föreningen för filmfestivaler

Ingrid Stigsdotter, suppleant

Filmvetenskaplig representant

Christina Thonman, suppleant

Riksföreningen Biograferna

Vakant, ordinarie

Sveriges Biografägareförbund

Vakant, suppleant

Sveriges Biografägareförbund

Vakant, suppleant

Tv-bolagen

Skriv ut