Filmpolitiken

Rådet för spridning och visning

Frågor för rådet för spridning och visning kommer huvudsakligen att röra Filminstitutets stödformer samt tillgängliggörande av film. Rådet består av personer representerande organisationer och aktörer inom spridning och visning av svensk film och som har kompetens kring visningsstrukturer, distribution och lansering, publik, teknisk utveckling i olika fönster, filmarv och tillgänglighetsfrågor.

Följande organisationer och aktörer har givits möjlighet att nominera till rådet

Dramatikerförbundet
Fackföreningen Scen & Film
Film- och Medievetenskap
Film&TV-Producenterna
Filmcentrum
Filmform
Filmregionerna
Föreningen Filmdistributörerna
Föreningen för filmfestivaler
Oberoende Filmares Förbund
Regionala produktionscentrum
Riksföreningen Biograferna
Sveriges Biografägareförbund
Sveriges Filmregissörer
Sveriges Filmuthyrareförening
Tv-bolagen
Vod-aktörer

Kontakt
För administrativa frågor om råden, kontakta Filminstitutets bolagsjurist Elisabeth Bill elisabeth.bill@filminstitutet.se
För frågor om rådens verksamhet, kontakta rådets ordförande (nedan)

Foton
Marta Daulite, foto: Klara Källström och Thobias Fäldt, Erik Norberg, foto: Anders Alm. Git Scheynius, foto: Knut Koivisto. Christina Thonman, foto: Emelie Öberg. Övriga, foto: Nettan Kock

Rådets medlemmar och protokoll

Jonas Holmberg, ordförande

Föreningen för filmfestivaler

jonas.holmberg@goteborgfilmfestival.se;

Dennis Magnusson, ordinarie

Dramatikerförbundet

Vakant, ordinarie

Fackförbundet Scen & Film

Åsa Jernudd, ordinarie

Film- och Medievetenskap

Miira Paasilinna, ordinarie

Film&TV-Producenterna

Vakant, ordinarie

Filmform

Katrina Mathsson, ordinarie

Föreningen Filmdistributörerna

Hanna Sköld, ordinarie

Oberoende Filmares Förbund

Vakant, ordinarie

Regionala produktionscentrum

Robert Olsson, ordinarie

Regionala resurscentrum

Lars Gillegård, ordinarie

Riksföreningen Biograferna

Vakant, ordinarie

Sveriges Biografägareförbund

Jon Lindström, ordinarie

Sveriges Filmregissörer

Pia Grünler, ordinarie

Sveriges Filmuthyrareförening

Katarina Krave, ordinarie

Tv-bolagen

Eva Esseen, ordinarie

Vod-aktörerna

Sofie Forsman, suppleant

Dramatikerförbundet

Eleonor Fahlén, suppleant

Fackförbundet Scen & Film

Ingrid Ryberg, suppleant

Filmvetenskaplig representant

Petra Måhl, suppleant

Film&TV-Producenterna

Vakant, suppleant

Filmform

Jakob Abrahamsson, suppleant

Föreningen Filmdistributörerna

Git Scheynius, suppleant

Föreningen för filmfestivaler

Johan Seth, suppleant

Oberoende Filmares Förbund

Vakant, suppleant

Regionala produktionscentrum

Lotta Nyblom, suppleant

Filmregionerna

Mathias Holtz, suppleant

Riksföreningen Biograferna

Vakant, suppleant

Sveriges Biografägareförbund

Lisa Farzaneh-Eriksdotter, suppleant

Sveriges Filmregissörer

Eric Broberg, suppleant

Sveriges Filmuthyrareförening

Anna Croneman, suppleant

Tv-bolagen

Peter Öhman, suppleant

Vod-aktörerna

Skriv ut