Filmpolitiken

Rådet för spridning och visning

Frågor för rådet för spridning och visning kommer huvudsakligen att röra Filminstitutets stödformer samt tillgängliggörande av film. Rådet består av personer representerande organisationer och aktörer inom spridning och visning av svensk film och som har kompetens kring visningsstrukturer, distribution och lansering, publik, teknisk utveckling i olika fönster, filmarv och tillgänglighetsfrågor.

Följande organisationer och aktörer har givits möjlighet att nominera till rådet

Dramatikerförbundet
Film- och Medievetenskap
Film- & tv-producenterna
Filmcentrum
Filmform
Föreningen Filmdistributörerna
Föreningen för filmfestivaler
Oberoende Filmares Förbund
Regionala produktionscentrum
Regionala resurscentrum
Riksföreningen Biograferna
Sveriges Biografägareförbund
Sveriges Filmregissörer
Sveriges Filmuthyrareförening
Teaterförbundet
Tv-bolagen
Vod-aktörer

Kontakt
För administrativa frågor om råden, kontakta Filminstitutets bolagsjurist Elisabeth Bill elisabeth.bill@filminstitutet.se
För frågor om rådens verksamhet, kontakta rådets ordförande (nedan)

Foton
Marta Daulite, foto: Klara Källström och Thobias Fäldt, Erik Norberg, foto: Anders Alm. Git Scheynius, foto: Knut Koivisto. Christina Thonman, foto: Emelie Öberg. Övriga, foto: Nettan Kock

Rådets medlemmar och protokoll

Eva Esseen, ordförande

Vod-aktörerna

eva.esseen.arndorff@triart.se

Elsa Cojnby, ordinarie

Filmcentrum

Anna-Karin Dahlin, ordinarie

Regionala produktionscentrum

Mats Gilmor, ordinarie

Teaterförbundet

Pia Gradvall, ordinarie

Dramatikerförbundet

Olof Hedling, ordinarie

Filmvetenskaplig representant

Jonas Holmberg, ordinarie

Föreningen för filmfestivaler

Jon Lindström, ordinarie

Sveriges Filmregissörer

Tobias Jansson, ordinarie

Oberoende Filmares Förbund

Stefan Klockby, ordinarie

Sveriges Filmuthyrareförening

Katrina Mathsson, ordinarie

Föreningen Filmdistributörerna

Timo Menke, ordinarie

Filmform

Calle Nathanson, ordinarie

Riksföreningen Biograferna

Ulf Slotte, ordinarie

Regionala resurscentrum

Helena Åkerman, ordinarie

Tv-bolagen

Patrik Andersson, suppleant

Film&TV-Producenterna

Jakob Abrahamsson, suppleant

Föreningen Filmdistributörerna

Nils-Thomas Andersson, suppleant

Filmcentrum

Lena Koppel, suppleant

Sveriges Filmregissörer

Tobias Andersson, suppleant

Vod-aktörerna

Marta Dauliute, suppleant

Oberoende Filmares Förbund

Eleonor Fahlén, suppleant

Teaterförbundet

Anna-Karin Larsson, suppleant

Filmform

Anette Mattsson, suppleant

Regionala produktionscentrum

Anders Melin, suppleant

Sveriges Filmuthyrareförening

Gunnel Nelzén, suppleant

Regionala resurscentrum

Erik Norberg, suppleant

Dramatikerförbundet

Git Scheynius, suppleant

Föreningen för filmfestivaler

Ingrid Stigsdotter, suppleant

Filmvetenskaplig representant

Christina Thonman, suppleant

Riksföreningen Biograferna

Vakant, ordinarie

Sveriges Biografägareförbund

Vakant, suppleant

Sveriges Biografägareförbund

Vakant, suppleant

Tv-bolagen

Skriv ut