Filmpolitiken

Rådet för utveckling och produktion

Frågor för rådet för utveckling och produktion kommer huvudsakligen att röra Filminstitutets stödformer. Rådet består av personer representerande organisationer och aktörer inom utveckling och produktion av svensk film och som har kompetens kring utveckling, finansiering och spridning av film, kunskap kring barn/unga, talangutveckling (i förhållande till yrkesverksamma), fortbildning och kreativa processer.

Följande organisationer och aktörer har givits möjlighet att nominera till rådet

Dramatikerförbundet
Fackförbundet Scen & Film
Film- & tv-producenterna
Filmhögskolorna
Filmregionerna
Föreningen Filmdistributörerna
Oberoende Filmares Förbund
Privata finansiärer
Regionala produktionscentrum
Sveriges Filmregissörer
Sveriges Filmuthyrareförening
Tv-bolagen
Wift

Kontakt
För administrativa frågor om råden, kontakta Filminstitutets bolagsjurist Elisabeth Bill elisabeth.bill@filminstitutet.se
För frågor om rådens verksamhet, kontakta rådets ordförande (nedan)

Foton
Linn Gottfridsson, foto privat. Övriga bilder, foto: Nettan Kock

Rådets medlemmar och protokoll

Simon Norrthon, ordförande

Fackförbundet Scen & Film

Alex Haridi, ordinarie

Dramatikerförbundet

Jan Blomgren, ordinarie

Film&TV-Producenterna

Klara Björk, ordinarie

Filmhögskolorna

Mattias Nohrborg, ordinarie

Föreningen Filmdistributörerna

Therese Högberg, ordinarie

Oberoende Filmares Förbund

Maria Mörner, ordinarie

Privata finansiärer

Kristina Börjeson, ordinarie

Regionala produktionscentrum

Martin Hammar, ordinarie

Regionala resurscentrum

Christina Olofson, ordinarie

Sveriges Filmregissörer

Anders Melin, ordinarie

Sveriges Filmuthyrareförening

Charlotta Denward, ordinarie

Tv-bolagen

Valentina Chamorro Westergårdh, suppleant

Wift

Maria Karlsson, suppleant

Dramatikerförbundet

Tim King, suppleant

Film&TV-Producenterna

Gila Bergqvist Ulfung, suppleant

Filmhögskolorna

Eva Esseen, suppleant

Föreningen Filmdistributörerna

Osmond Karim, suppleant

Oberoende Filmares Förbund

Brita Sohlberg, suppleant

Privata finansiärer

Sandra Warg, suppleant

Regionala produktionscentrum

Ann-Marie Söhrman Fermelin, suppleant

Filmregionerna

Gorki Glaser-Müller, suppleant

Sveriges Filmregissörer

Pia Grünler, suppleant

Sveriges Filmuthyrareförening

Christine Strindberg, suppleant

Fackförbundet Scen & Film

Vakant, suppleant

Tv-bolagen

Helene Granqvist, ordinarie

Wift

Skriv ut