Filmpolitiken

Rådet för utveckling och produktion

Frågor för rådet för utveckling och produktion kommer huvudsakligen att röra Filminstitutets stödformer. Rådet består av personer representerande organisationer och aktörer inom utveckling och produktion av svensk film och som har kompetens kring utveckling, finansiering och spridning av film, kunskap kring barn/unga, talangutveckling (i förhållande till yrkesverksamma), fortbildning och kreativa processer.

Följande organisationer och aktörer har givits möjlighet att nominera till rådet

Dramatikerförbundet
Film- & tv-producenterna
Filmhögskolorna
Filmregionerna
Föreningen Filmdistributörerna
Oberoende Filmares Förbund
Privata finansiärer
Regionala produktionscentrum
Sveriges Filmregissörer
Sveriges Filmuthyrareförening
Teaterförbundet
Tv-bolagen
Wift

Kontakt
För administrativa frågor om råden, kontakta Filminstitutets bolagsjurist Elisabeth Bill elisabeth.bill@filminstitutet.se
För frågor om rådens verksamhet, kontakta rådets ordförande (nedan)

Foton
Linn Gottfridsson, foto privat. Övriga bilder, foto: Nettan Kock

Rådets medlemmar och protokoll

Anna Croneman, ordinarie

Tv-bolagen

Charlotta Denward, ordinarie

Film&TV-Producenterna

Tomas Eskilsson, ordinarie

Regionala produktionscentrum

Helene Granqvist, ordinarie

Wift

Ylva Gustavsson, ordinarie

Filmhögskolorna

Alex Haridi, ordinarie

Dramatikerförbundet

Therese Högberg, ordinarie

Oberoende Filmares Förbund

Fredric Larsson, ordinarie

Filmregionerna

Anders Melin, ordinarie

Sveriges Filmuthyrareförening

Maria Mörner, ordinarie

Privata finansiärer

Mattias Nohrborg, ordinarie

Föreningen Filmdistributörerna

Simon Norrthon, ordinarie

Teaterförbundet

Christina Olofson, ordinarie

Sveriges Filmregissörer

Moa Alfvén, suppleant

Teaterförbundet

Stephan Apelgren, suppleant

Regionala produktionscentrum

Klara Björk, suppleant

Akademin Valand

Valentina Chamorro Westergårdh

Wift, suppleant

Eva Esseen, suppleant

Föreningen Filmdistributörerna

Gorki Glaser-Müller, suppleant

Sveriges Filmregissörer

Linn Gottfridsson, suppleant

Dramatikerförbundet

Osmond Karim, suppleant

Oberoende Filmares Förbund

Stefan Klockby, suppleant

Sveriges Filmuthyrareförening

Brita Sohlberg, suppleant

Privata finansiärer

Ann-Marie Söhrman Fermelin, suppleant

Filmregionerna

Linus Thorell, suppleant

Film&TV-Producenterna

Vakant, suppleant

Tv-bolagen

Skriv ut