Filmpolitiken

Filmpolitiska nyckeldatum

Håll dig uppdaterad om vad som sker och har skett i den svenska filmpolitiken - och när.

2019

December

5 december - Styrelsemöte

Oktober

24 oktober - Råden träffas

September

18 september - Styrelsemöte

Juni

4–5 juni - Styrelsemöte

April

11 april - Styrelsemöte

25 april - Råden träffas

Februari

15 februari - Styrelsemöte

2018

 

December

6 december - Styrelsemöte

November

8 november - Råden träffas

September

9 september - Valdag
20 september - Styrelsemöte

Juni

7 juni - Sista dag att lämna remissynpunkter till kulturdepartementet angående utredningen "Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkerbrott".
8 juni - Styrelsemöte

Maj

4 maj - Råden träffas
14 maj - Sista dag att lämna remissynpunkter till Kulturdepartementet angående rapporten "Fler filminspelningar till Sverige".

April

19 december - Styrelsemöte

Februari

14 februari - Styrelsemöte

2017

December

4 december - Styrelsemöte

November

9 november - Rådsmöten

September

21 september - Styrelsemöte

Juni

7-8 juni - Styrelsemöte

Maj

11 maj - Rådsmöten
3 maj - Styrelsemöte

Februari

16 februari - Styrelsemöte

Januari

20 januari - Styrelsemöte
1 januari - Ny helstatlig filmpolitik träder i kraft.

2016

December

15 december - Formellt beslut om rådsledamöterna fattas av Filminstitutets styrelse vid styrelsemötet.
7 december - Filmrummet på Filmkonventet i Luleå.
1 december - De fyra råden samlas för första gången, var för sig och gemensamt, i Filmhuset i Stockholm.
Regeringens riktlinjebeslut för Filminstitutets verksamhet 2017.
Budgetpropositionen debatteras/antas av Riksdagen, prognos fram till 2020.

November

23 november - Styrelsemöte.
16 november - Filmrummet i Stockholm i samarbete med Stockholms filmfestival.
7 november - Senaste dag att nominera till råden för de inbjudna.
1 november - Inventering av befintligt stödsystem remitteras till branschen. 
Dessutom i november (datum ej bestämt):
Regeringens förordning om stöd till film beslutas.

Oktober

6 oktober - Inbjudan att nominera till råden skickas ut till berörda.
5 oktober - Filmrummet i Malmö: Nu formas branschråden – samverkan och inflytande i den nya filmpolitiken. Samtal mellan Filminstitutets vd Anna Serner och Film i Skånes vd Ralf Ivarsson.

September

20 september - Budgetproposition 2017 lämnas till riksdagen. 
15 september - Efter beaktande av remissynpunkterna fattar Filminstitutets styrelse beslut om rådens sammansättning, form och funktion.

Augusti

26 augusti - Deadline synpunkter om råden.

Juli

5 juli - Filminstitutets dag i Almedalen: Fyra år efter PR-kuppen, en jämställd filmbransch? 

Juni

23 juni - Filminstitutets förslag till råden ”Rådens sammansättning, form och funktion” skickas på remiss.
15 juni - Propositionen antas av riksdagen.

April

12 april - Filmrummet ”Framtidens filmpolitik och filmstöd” där kulturministern medverkar.

Mars

15 mars - Propositionen lämnas till riksdagen.
10 mars - Regeringsbeslut om filmpropositionen ”Mer film till fler - en sammanhållen filmpolitik”. Kulturministern presenterar propositionen hos Studio 24

Februari

25 februari - Riksdagens kulturutskott håller en utfrågning om förutsättningarna för svensk film. Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. 

2015

December

Riksdagen fattar beslut om budgetpropositionen för 2016, med 25 % biografmoms.

Augusti

3 augusti - Sista dag för att lämna synpunkter på departementsskrivelsen.

Maj

Regeringen skickar ut departementsskrivelsen Framtidens filmpolitik på remiss.
Regeringen meddelar på DN Debatt att de har för avsikt att säga upp filmavtalet.

2014

Hösten

Regeringen arrangerar ett antal gruppdiskussioner och konferenser om framtidens filmstöd med personer från hela filmsektorn.

Skriv ut