Press

Chef för produktionsstöd Kristina Colliander

Kristina Colliander kommer närmast från tjänsten som biträdande kanslichef vid Naturskyddsföreningen. Hon tillträder sin tjänst 2016.


Kristina Colliander. Foto: Anders Colliander

Efter att ha utbildat sig till kulturvetare med medieinriktning vid Linköpings universitet arbetade Kristina på SVT i många år, bland annat som producent och som programchef för Barn och Unga. 

Filminstitutets produktionsstödsenhet utgör tillsammans med enheterna Utland och Distribution & visning, avdelningen för Filmstöd.

Skriv ut