Press

Chef för produktionsstöd Kristina Colliander

Kristina Colliander kommer närmast från tjänsten som chef för enheten Produktionsstöd. Hon tillträdde sin tjänst som chef för avdelningen Filmstöd i januari 2019.

Kristina Colliander
Kristina Colliander. Foto: Jessica Hanlon

Efter att ha utbildat sig till kulturvetare med medieinriktning vid Linköpings universitet arbetade Kristina på SVT i många år, bland annat som producent och som programchef för Barn och Unga. 

Kristina sitter i Filminstitutets ledningsgrupp.

Skriv ut