Filminstitutets medierum

Nyhetsbrevet Perspektiv - om filmens roll i samhället

Precis som namnet på detta nyhetsbrev antyder, är syftet att bidra till fler olika perspektiv, för att på så vis bredda och fördjupa bilden och diskussionerna om filmens roll i samhället. Nyhetsbrevet vänder sig till opinionsbildare i bred mening samt politiker och andra beslutsfattare.

Läs publicerade nyhetsbrev

Perspektiv #1 2021

Prenumera

Prenumerera på nyhetsbrevet Perspektiv

 

 

Skriv ut