Filminstitutets medierum
Modell från Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton. Foto: Sonny Mattsson, Svenska Filminstitutet

Stor donation från PennFilm till Filminstitutet

PennFilm ligger bakom några av svensk films största animerade klassiker, som Resan till Melonia, Dunderklumpen! och Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, alla regisserade av Per Åhlin. Samtliga finns representerade i den omfattande donation av animationsceller och skisser som nu kommer till Svenska Filminstitutet.

Det är första gången någonsin som Filminstitutet tar emot en större donation av det här slaget. Materialet innefattar ca 10000 skisser och animationsceller från PennFilms produktioner. I donationen finns även ett 20-tal modeller, bland annat den modell över Karl-Bertils hus som syns på bilden ovan.

– Som tack till publiken för all uppskattning vi fått för våra filmer donerar PennFilm produktionsmaterial och teknik till Filminstitutet. Med förhoppningen att det kan ställas ut för allmänheten och göras tillgängligt för forskning. Det donerade materialet är från perioden 1967-2004, säger Clas Cederholm, producent och ägare av PennFilm.

– Vi är mycket tacksamma att PennFilm ger oss förtroendet att förvalta detta fantastiska material, och som också ger oss möjlighet att när materialet är genomgånget och registrerat ställa ut för allmän beskådan. Det här är filmer som ständigt är aktuella. Resan till Melonia har vi till exempel nyligen restaurerat och den visas på BUFF nu i mars, säger Mathias Rosengren, chef för avdelningen Filmarvet på Filminstitutet.

Skriv ut