Filminstitutets medierum
Filmhusetexterior
Foto: Mark Standley

Enkät om stödsystemet

Svenska Filminstitutet vill ha era synpunkter, tankar och förslag i det pågående arbetet med framtidens stödsystem.

I Filminstitutets arbete med att se över stöden till utveckling och produktion ingår dialog med branschen och dess företrädare. Via dialogsamtal med organisationer och möten med representanter från branschen hoppas vi kunna få en bild av vilka tankar och förslag som finns. Som en del av detta arbete har vi satt ihop en kortare enkät som vi nu skickar ut till branschens alla olika delar.

Enkäten är ytterligare ett sätt för oss att samla in information och få inspel och tankar som är värdefulla i det pågående arbetet. Vi har inte möjlighet att träffa alla men vill låta så många som möjligt få komma till tals.

Vi hoppas ni tar er tid att svara på dessa frågor som rör stödsystemet och vi skulle uppskatta om svaren är någorlunda kortfattade och konstruktiva.

Observera att enkäten enbart går att besvara en gång och att deadline är den 22 februari. Tipsa gärna branschkollegor.

Direktlänk till enkäten:

https://sv.surveymonkey.com/r/6LRYMPH

Skriv ut