Filminstitutets medierum
Foto: Mark Stanley/Svenska Filminstitutet

Information om green card – krav på dokumenterad kompetens för produktionsstöd

Nu inför Filminstitutet utvidgade krav på stödmottagande producenter och produktionsbolag under samlingsbegreppet ”green card”. 

Green card omfattar tidigare krav så som:
- Producentens produktionserfarenhet
- Produktionsbolagets ekonomiska belägenhet och form
- Avtalsenliga villkor för medarbetare

Med anledning av höstens #metoo-rörelse och uppropet #tystnadtagning riktade Kulturdepartementet ett särskilt krav på återrapportering av åtgärder till kulturinstitutioner. Enligt Filminstitutets riktlinjebeslut för 2018 följer att Filminstitutet särskilt ska kunna redovisa arbetet med att stärka jämställdheten i filmbranschen och motverka sexuella trakasserier. 

I och med detta inför Filminstitutet ett nytt krav. Det nya kravet innebär att en stödmottagande producent ska kunna uppvisa dokumenterad kompetens inom diskriminerings- och arbetsmiljölagstiftning, med fokus på sexuella trakasserier och andra typer av trakasserier för att vara berättigad fullt produktionsstöd. Kravet ska nu i en första omgång uppfyllas innan den sista utbetalningen av produktionsstödet. Filminstitutet kommer att erbjuda kostnadsfria utbildningar vid behov. Det är inte obligatoriskt att gå just Filminstitutets utbildning, men Filminstitutet avgör om motsvarande utbildningar är relevanta och heltäckande.

På grund av Filminstitutets verksamhet, med regelbunden stödfördelning, har vi valt att arrangera det första utbildningstillfället skyndsamt. Den första utbildningsdagen sker i samverkan med Teaterförbundet för scen och film och Off (Oberoende Filmares förbund) den 12 mars 2018 och riktar sig till vdar för produktionsbolag med projekt i produktion eller utveckling. Dagen är redan fulltecknad, och kommer att ledas av Anna Wahl, civilekonom och professor vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, tillsammans med Karin Olofgörs, ledarskapsexpert vid Olofgörs & Partner AB. Efter utbildningstillfället kommer vi att utvärdera dagen för att bestämma upplägget för kommande utbildningstillfällen. Det förs också en dialog med andra organisationer i filmbranschen om deras respektive initiativ till utbildning, exempelvis Film och tv-producenterna.

Frågor besvaras av:
Anna Serner, vd Filminstitutet, 070-674 01 35
Kristina Colliander, chef för enheten produktionsstöd, 08-665 11 00

Skriv ut