Svenska Filminstitutet

Vi stärker filmen

Stiftelsen Svenska Filminstitutets mål är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt att representera den svenska filmen internationellt. Här finner du information om Svenska Filminstitutets uppdrag och organisation.