Svenska Filminstitutet

Dokument och remisser

Här hittar du bland annat Svenska Filminstitutets årsredovisningar samt förordningar och riktlinjer som styr arbetet. Publikationer som analyser, månadsrapporter, publikundersökningar och biografstatistik finns här: Få kunskap om film / Analyser och statistik.

Sök och filtrera