Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet har ny fakturaadress

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt den nya europeiska standarden PEPPOL BIS Billing 3.0. Kravet på e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, som påbörjats efter den 1 april 2019. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura enligt den nya standarden.

Peppol-faktura till Svenska Filminstitutet

Vi ser helst att ni skickar e-fakturor via PEPPOL:s nätverk till vår elektroniska adress 0007:8020041748.

Svefaktura till Svenska Filminstitutet

VAN-operatör/fakturaväxel: OpusCapita
Organisationsnummer 802004-1748
EDI-adress: 8020041748

PDF-faktura

För icke offentligt upphandlade leverantörer går det bra att mejla pdf-fakturor till pdfinvoice@filminstitutet.se OBS! Fakturan + eventuell fakturabilaga måste ligga i samma pdf, annars tolkas de som separata fakturor.

Endast en pdf får bifogas per mejl. Adress som ska stå på fakturan, se under stycket Pappersfaktura.

Pappersfaktura

Svenska Filminstitutet ser helst att ni skickar fakturan i elektroniskt format, men om ni inte har den möjligheten så kan pappersfakturor skickas till:

Svenska Filminstitutet
FE 11125
FIL1001
838 82 FRÖSÖN

Referens på fakturan

Alla fakturor ska vara försedda med ett fyrsiffrigt referensnummer (beställarens anställningsnummer). Här finns aktuella nummer

Betalningsvillkor

Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar på alla leverantörsfakturor.

Det ska vidare finnas tydlig information på fakturan om vad den avser, finns t ex ett avtalsnummer ska det anges. Vid frågor kontakta ekonomi@filminstitutet.se

Skriv ut