Svenska Filminstitutet

Logotyp och grafisk profil

Svenska Filminstitutets logotyp får användas av projekt och verksamhet som Filminstitutet stödjer. Det ska framgå att Filminstitutet har beviljat stöd, men Filminstitutet ska inte anges som medarrangör.

Så här använder du Filminstitutets logotyp

  • Använd alltid logotypen i sin helhet. Ordbilden får inte skiljas från symbolen.
  • Det är viktigt att logotypen är tydlig. Använd svart mot vit eller ljus botten och vit mot svart eller mörk botten.
  • Logotypen finns i en svensk och en internationell version.
  • När logotypen används i en films huvudtext (för- eller eftertext) ska anges att "Filmen har producerats med produktionsstöd från Svenska Filminstitutet, filmkonsulent NN."
  • På engelska: ”Financial support by the Swedish Film Institute, film commissioner NN.” 

På filminstitutet.info kan du läsa mer om vår grafiska profil samt ladda ner vår logotyp.

Om du har frågor kring användandet av Filminstitutets logotyp är du välkommen att kontakta vår marknadsansvariga Catherine Jarl eller vår kommunikatör Ida Kjellgren.

Skriv ut