Svenska Filminstitutet
Närbild på kvinna i samisk dräkt
Badjelannda. Regi Jonah Senften och Jimmy Sundin. (Iris Film AB 2020) En av tio filmer i kortfilmssatsningen Glöd.

Nationella minoriteter på Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet har i uppdrag att 'främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken'. Under Läs mer längre ner på sidan kan du läsa Filminstitutets strategi som tydliggör hur arbetet ska genomföras. Och här kan du se vår film om vilka minoriteterna är och om filmens möjligheter:

Filmen är fri att sprida och använda vidare. Du kan högerklicka på filen nedan och spara ner den.

 

Vi är övertygade om att film stärker språk, identitet och kunskap. Utifrån det arbetar vi med att genomföra och stötta konkreta aktiviteter kopplade till strategin. Har du tankar kring uppdraget, kontakta oss gärna. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Under Läs mer nedan publicerar vi kontinuerligt information kring de olika insatser som genomförs.

BAKGRUND

Var tionde svensk definierar sig till någon av de erkända minoritetsgrupperna i Sverige – tornedalingar, sverigefinnar, judar, romer och samer (som också är ett urfolk). De historiska minoritetsspråken är meänkieli, finska, jiddisch, romani chib, samiska.
Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet och en vilja att behålla sin identitet. 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention, som erkänner de nationella minoriteternas språk och kultur som en mänsklig rättighet, som ska stödjas, skyddas och bevaras. De fattade också beslut om en minoritetspolitik. Den omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. 2010 trädde Lagen om nationella minoriteter i kraft.

(Källa: minoritet.se och Stockholm Stad)

REFERENSGRUPP

Anne Kalmering Josephson, producent, sångerska mm
Ivana Koutnikova, Paideia folkhögskola
Laura Hagström, Sverigefinska ungdomsförbundet
Nanna Huolman, filmregissör
Anton Raukola, skådespelare mm
Martin Forss, Met Nouret, Tornedalingarnas ungdomsorganisation
Matto Skum, Samiska ungdomsförbundet Sáminuorra
Jenni Kay, producent                                                                                  Inga Marja Steinfjell, VD på Samisk arkiv, Norska Arkivverket                        Alecio Araci, filmregissör mm

 

Malin Nygren

Malin Nygren

Projektledare Nationella minoriteter

malin.nygren@filminstitutet.se

Skriv ut