Svenska Filminstitutet

Anmälan till Guldbaggens kategori Bästa utländska film

För att en långfilm ska vara nomineringsbar till Guldbaggens kategori Bästa utländska film ska distributören för filmen anmäla detta till Svenska Filminstitutet och Guldbaggens juryadministration.

Svenska distributörer av biografvisad internationell film får anmäla max tre (3) titlar till tävlan i kategorin. Filmen ska inte ha svenskt majoritetsägande. För att Filminstitutet ska ha möjlighet att administrera juryförfarandet ska distributören erbjuda streaminglänk eller DVD/Blu-ray för juryn att nyttja. Dessa ska kunna användas av samtliga juryledamöter fram till och med dagen för röstning.

Det är distributören av anmäld film som ansvarar för att erbjuda visningsalternativ (så som fribiljetter eller pressvisningar) dock är endast streaminglänk eller DVD ett krav. Under året assisterar Svenska Filminstitutet med att distribuera fribiljetter, information om pressvisningar med mera från distributörerna till juryledamöterna.

 

Regelverk

Nomineringarna ska avse prestationer från innevarande kalenderårs utländska spelfilmer och dokumentärfilmer med en visningstid motsvarande över 60 minuter. Filmerna ska vara biograflanserade med öppna visningar under minst sju dagar. Kravet för att biograflanseringen ska godkännas är att filmens visningar registreras i Bioguiden hos Filmägarnas kontrollbyrå. Visningsunderlag måste kunna uppvisas därifrån. Det kompletta regelverket gällande nomineringsprocessen hittar du längst ner på sidan.

Anmälan ska i första hand ske i samband med filmens premiär. Detta för att juryledamöterna i nomineringsgruppen ska hinna se alla anmälda filmer kontinuerligt under året. Ni finner rekommenderade deadlines för anmälan av respektive vår-, höst- och vinterpremiärer nedan.

Rekommenderade deadlines:

 • Vårpremiärer ska anmälas senast 1 maj
 • Sommar- och höstpremiärer ska anmälas senast 1 september
 • Vinterpremiärer och samtliga ska anmälas senast 15 november

Observera! Inga anmälningar tas emot efter 15 november. Även material såsom screenerlänk måste vara oss tillhanda 15 november för att  anmälan ska hinnas handläggas och godkännas i tid. Väljer ni att skicka dvd, blu-ray eller fribiljetter måste dessa postas i direkt anslutning till anmälan, men allra senast 15 november. 

 

SÅ ANMÄLER DU DIN FILM:

För att anmäla din film mejlar du nedan information till ebba.rydqvist.ryan@filminstitutet.se:

 • Filmtitel
 • Regissör
 • Produktionsland
 • Produktionsår
 • Svenskt premiärdatum (Gäller öppen biografvisning. Ej pressvisning, förhandsvisning, festivalvisning eller annan typ av sluten visning.)

Material som ska skickas in:

 • Screeneränk till filmen (alternativt posta 15 exemplar dvd, blu-ray eller fribiljetter till adressen nedan senast 15 november)
 • 1-3 stillbilder ur filmen (bifogas i mejlet)
 • 2 st filmaffischer skickas med post till adressen nedan
 • Vid eventuell nominering: DCP-kopia av filmen till visning för Guldbaggens vinnarjuryn.

Svenska Filminstitutet
Att: Guldbaggens juryadministration
Box 271 26
102 52 Stockholm

När juryadministrationen har emottagit allt material får ni ett bekräftelsemejl på att er anmälan är mottagen. Juryadministrationen kan komma att efterfråga kompletterande material, såsom visningsunderlag. Anser Filminstitutet att filmen inte uppfyller anmälningskraven förbehåller sig juryadministrationen rätten att utesluta filmen ut tävlan.

* Har distributören ingen möjlighet att erbjuda visningssätt av filmen för samtliga juryledamöter förbehåller sig juryadministrationen rätten att utesluta filmen ut tävlan.

* Vid nominering kommer juryadministrationen begära en DCP-kopia av filmen till visning för Guldbaggens vinnarjury.

* Samtliga nominerade filmer till Guldbaggen visas under Guldbaggefestivalen i mars varje år. Särskilt avtal gäller.

 

För frågor som rör Guldbaggen, nomineringsprocedur och anmälan, vänligen kontakta:

Ebba Rydqvist Ryan, juryadministratör och anmälningar, Guldbaggen
ebba.rydqvist.ryan@filminstitutet.se, 08-665 12 04

Vicke Harris, projektledare, Guldbaggen
vicke.harris@filminstitutet.se, 08-665 14 03 

Skriv ut