Svenska Filminstitutet

Anmälan till Guldbaggens kategori Bästa internationella film

För att en långfilm ska vara nomineringsbar till Guldbaggens kategori Bästa internationella film ska distributören för filmen anmäla detta till Svenska Filminstitutet och Guldbaggens juryadministration.

Svenska distributörer av biografvisad internationell film får anmäla max tre (3) titlar till tävlan i kategorin. Filmen ska inte ha svenskt majoritetsägande. För att Filminstitutet ska ha möjlighet att administrera juryförfarandet ska distributören erbjuda streaminglänk eller DVD/Blu-ray för juryn att nyttja. Dessa ska kunna användas av samtliga juryledamöter fram till och med dagen för röstning.

Det är distributören av anmäld film som ansvarar för att erbjuda visningsalternativ (så som screenerlänk, fribiljetter eller pressvisningar) dock är endast streaminglänk eller DVD ett krav. 

För att kunna anmäla sig till Guldbaggen ska filmerna uppfylla de tävlingskrav som omfattas av Guldbaggens regelverk. När du anmäler din film accepterar du också villkoren för att tävla. Vänligen läs noggrant igenom tävlingsvillkoren, regelverket och instruktionerna för anmälan innan du skickar in din anmälan.

Regleringar i och med covid-19

I och med konsekvenserna i filmbranschen på grund av covid-19 har Filminstitutet vidtagit åtgärder för att all relevant film ska kunna tävla i Guldbaggen. För att möjliggöra detta har lanseringkraven reglerats. För att bli nomineringsbar ska filmerna:

 • vara biograflanserade med öppna visningar under minst sju (7) dagar (i Sverige, ej nödvändigtvis i följd)

        och/eller

 • omfattas av betygsindex. Detta innebär att filmen ska vara recenserad av minst 5 av 15 utvalda källor (läs mer om betygsindex här).

Filmer som inte har möjlighet till en traditionell biolansering får därmed chansen att tävla oavsett fönster – till exempel om filmen lanseras på video on demand (VoD). Förutsättningen är då att filmen registreras i Betygsindex. Gäller även i kategorin Bästa utländska film. 

Det kompletta regelverket gällande nomineringsprocessen hittar du här eller längst ner på sidan.

Anmälan ska i första hand ske i samband med filmens premiär. Detta för att juryledamöterna i nomineringsgruppen ska hinna se alla anmälda filmer kontinuerligt under året.

Rekommenderade deadlines:

 • Vår- och sommarpremiärer ska anmälas senast 1 september
 • Höst- och vinterpremiärer och samtliga ska anmälas senast 15 november

Observera! Inga anmälningar tas emot efter 15 november. Även material såsom screenerlänk måste vara oss tillhanda 15 november för att  anmälan ska hinnas handläggas och godkännas i tid. Väljer ni att skicka dvd, blu-ray eller fribiljetter måste dessa postas i direkt anslutning till anmälan, men allra senast 15 november. 

Juryarbetet
I och med pågående Corona-pandemi har Filminstitutet tagit fram en policy för Guldbaggens jury för att säkerställa ledamöternas hälsa. Detta innebär att  juryadministrationen kommer behöva erbjuda screenerlänkar eller dvd-kopior av tävlande filmer.

SÅ ANMÄLER DU DIN FILM:

För att anmäla din film mejlar du nedan information till ebba.rydqvist@filminstitutet.se:

 • Filmtitel
 • Regissör
 • Produktionsland
 • Produktionsår
 • Svenskt premiärdatum (Gäller öppen biografvisning / VOD-release. Ej pressvisning, förhandsvisning, festivalvisning eller annan typ av sluten visning.)

Material som ska skickas in:

 • Screeneränk till filmen (alternativt posta 15 exemplar dvd, blu-ray till adressen nedan senast 15 november)
 • 1-3 stillbilder ur filmen (bifogas i mejlet)
 • Vid eventuell nominering: DCP-kopia av filmen till visning för Guldbaggens vinnarjuryn.

Svenska Filminstitutet
Att: Guldbaggens juryadministration
Box 271 26
102 52 Stockholm

När juryadministrationen har emottagit allt material får ni ett bekräftelsemejl på att er anmälan är mottagen. Juryadministrationen kan komma att efterfråga kompletterande material, såsom visningsunderlag. Anser Filminstitutet att filmen inte uppfyller anmälningskraven förbehåller sig juryadministrationen rätten att utesluta filmen ut tävlan.

* Har distributören ingen möjlighet att erbjuda visningssätt av filmen för samtliga juryledamöter förbehåller sig juryadministrationen rätten att utesluta filmen ut tävlan.

* Vid nominering kommer juryadministrationen begära en svensktextad DCP-kopia av filmen till visning för Guldbaggens vinnarjury. 

* Samtliga nominerade filmer till Guldbaggen visas under Guldbaggefestivalen i mars varje år. Särskilt avtal gäller.

* Enligt våra regler kring arkivering av säkerhetsmaterial, kan ni komma att kontaktas av Filminsitutets Arkiv. Läs mer om säkerhetsmaterial.

För frågor som rör Guldbaggen, nomineringsprocedur och anmälan, vänligen kontakta:

Ebba Rydqvist Ryan, juryadministratör och anmälningar, Guldbaggen
ebba.rydqvist@filminstitutet.se, 08-665 12 04

Vicke Harris, projektledare, Guldbaggen
vicke.harris@filminstitutet.se, 08-665 14 03 

Skriv ut