Svenska Filminstitutet

Guldbaggens anmälningssida

Välkommen till Guldbaggens anmälningssida!

Här anmäler producenter av svensk lång spel- och dokumentärfilm sin film till Guldbaggen.

Vänligen läs noggrant villkor och instruktioner innan du går vidare till anmälan av din film.  Skriv gärna ut sidan och bocka för checklistan innan du sammanställer materialet till anmälan. När du har läst igenom instruktionerna, kan du klicka dig vidare till anmälningsformuläret.

När du anmäler film till tävlan i Guldbaggen godkänner du villkoren, reglerna och kvalifikationskraven i Guldbaggens regelverk. Läs regelverket här.


Villkor och lanseringskrav

För att anmäla din film och kvalificeras till att tävla i Guldbaggen ska svenska spelfilmer och dokumentärfilmer med en visningstid motsvarande över 60 minuter och ha haft premiär innehavande kalenderår. Filmerna ska utöver detta uppfylla följande:

Filmerna ska:

 • vara biograflanserade med öppna visningar under minst sju (7) dagar (i Sverige, ej nödvändigtvis i följd)
  och/eller
 • omfattas av betygsindex. Detta innebär att filmen ska vara recenserad av minst 5 av 15 utvalda källor (läs mer om betygsindex här). 
 • Premiärdatum av öppen visning ska inträffa under kalenderåret, d v s mellan 1 januari och 31 december för respektive tävlingsår.
 • Öppen biografvisning definieras enligt följande: 
  Visningarna av film på biograf ska vara öppna för en betalande allmänhet och registreras i Bioguiden (Filmägarnas kontrollbyrå). Underlag måste kunna uppvisas därifrån om administrationen begär detta. Öppen visning är inte festivalvisning, galapremiär, pressvisning, förhandsvisning eller dylikt.

 • Dokumentärer är också berättigade att anmäla sig om de tas ut till tävling på festivalerna i Cannes, Berlin, Venedig, CPH:DOX, Sundance eller IDFA (se avsnitt D i regelverket). En film kan inte komma ifråga mer än ett år.


Material och tekniska specifikationer

Följande tekniska krav ska uppfyllas och juryadministrationen ska förses med begärt material:

 • DCP-kopia (OBS! Svensktextad). Eventuell KDM ska gälla under hela juryperioden (till och med 24 januari 2021).
 • Screenerlänk (lösenord ska vara unikt för Guldbaggens jury och gälla under hela juryperioden fram till 24 januari 2021. Byts lösenord ut måste detta meddelas till juryadministrationen).
 • Slutgiltigt manus i PDF eller wordformat (begärs när anmälan är inskickad).
 • Fullständiga credits i word eller excel (begärs när anmälan är inskickad).
 • Säkerhetsmaterial. Berör endast de filmer som INTE fått produktions-, distributions- eller visningsstöd av Filminstitutet. Läs mer om säkerhetsmaterial här (begärs när anmälan är inskickad). 


Att tävla i VFX, Mask/Smink

För att kunna tävla i kategorierna ska underlag skickas in för juryns påseende:

 • För att tävla i kategorin Bästa visuella effekter krävs förklaring och/eller breakdown som visar hur arbetet har gått till. Underlaget kan skickas in i valfri form (text/bild- eller video-form, länk eller fil) och ska finnas juryadministrationen till hands senast 1 december 2020.

 • För tävlan i mask/smink krävs underlag som visar hur detta har gjorts. Underlaget kan skickas in i valfri form (text/bild- eller video-form) och ska finnas juryadministrationen till hands senast 1 december 2020.

Exempel på hur en VFX Breakdown kan se ut, hittar du här: https://www.artofvfx.com/category/breakdown/


Credits, stavning och rangordning

Eftersom alla uppgifter i anmälan används som underlag under nomineringsprocess och i Guldbaggens kommunikationsarbete är det viktigt att namn på personer, produktionsbolag och filmtitlar är korrekta, rättstavade och står i rätt rangordning (vid fler namn eller bolagsnamn på samma post). 

Observera! 

Uppgifterna används exakt som de anges i anmälan under nomineringsprocessen. Se därför till att vara noggrann så att eventuella nomineringar/vinster tillfaller rätt person/personer eller bolag. 

Använd EJ bolagsnamn på poster för VFX, mask/smink, ljud och dylikt. Pris ska tillfalla person-insatser.

EXEMPEL 

Exempel 1: Ska tre personer stå under posten för kategorin Bästa visuella effekter ska samtliga namn anges i anmälan och skrivas i den rangordning som produktionsbolaget önskar (det är dessa tre namn som nominering/pris tillfaller). Nominering/vinnare skrivs då på följande sätt:

Nominering/pris för Bästa visuella effekter tilldelas
Andreas Wicklund, Per Jonsson och Arild Andersson
för effekterna i Aniara

Exempel 2:  Om en film har två producenter som ska stå under posten för Bästa film, ska båda namn anges och skrivas i den rangordning som produktionsbolaget önskar (det är dessa två namn som nominering/pris tillfaller). Nominering/vinnare skrivs då på följande sätt:

Nominering/pris för Bästa film tilldelas
And Then We Danced
Producenter: Mathilde Dedye och Ketie Danelia

Läs hur samtliga kategorier anges här.

 • Namn avgränsas med kommatecken i respektive fält.
 • Kontrollera stavning av namn och produktionsbolag i hela anmälan.
 • Kontrollera rangordning av namn och bolag (vid fall av flera).
 • Kontrollera att filmtitel anges på korrekt sätt (bindestreck, små/stora bokstäver etc.)

Guldbaggeadministrationen tar inte ansvar för att fel namn eller uppgifter har uppgetts i anmälan. 

Skriv ut