Svenska Filminstitutet

Våra medarbetare

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga medarbetare på Svenska Filminstitutet.

Växel: 08-665 11 00
Registrator: registrator@filminstitutet.se

Ledning

Serner, Anna, VD Svenska Filminstitutet, 08-665 12 70, anna.serner@filminstitutet.se

Svensson, Hampus, VD-assistent, 08-665 12 17, hampus.svensson@filminstitutet.se

 

Filmarvet

Rosengren, Mathias, avdelningschef, 08-665 11 65, mathias.rosengren@filminstitutet.se

Tillgängligt filmarv 

Hagerfors Lova, chef Tillgängligt filmarv, 08-665 11 20, lova.hagerfors@filminstitutet.se

Ericsson, Johan, utlåningsansvarig, 08-665 11 21, johan.ericsson@filminstitutet.se

Gustavsson Clara, distributionsansvarig, 08-665 11 72, clara.gustavsson@filminstitutet.se

Hedström, Kajsa, huvudredaktör filmarkivet.se, 08-665 11 22, kajsa.hedstrom@filminstitutet.se

Kermanshahani, Arash, redaktör, 08-665 11 95, arash.kermanshahani@filminstitutet.se

Pettersson, Cathrin, rättighetsförvaltare och filmbokare, 08-665 12 13, cathrin.pettersson@filminstitutet.se

Biblioteket

Skärstrand, Mats, bibliotekschef, 08-665 11 14, mats.skarstrand@filminstitutet.se

Andersson, Elisabeth, biblioteksassistent, 08-665 11 06, elisabeth.andersson@filminstitutet.se

Appelkvist RoseMary, bibliotekarie, 08-665 11 60, rosemary.appelkvist@filminstitutet.se

Bergeå, Maja, bibliotekarie, 08-665 11 13, maja.bergea@filminstitutet.se

Blomfeldt, Markus, arkivarie, 08-666 37 95, markus.blomfeldt@filminstitutet.se

Collin, Krister, bildarkivarie, 08-665 11 09, krister.collin@filminstitutet.se

Ekholm, Helena, bildtekniker, 08-665 11 42, helena.ekholm@filminstitutet.se

Gillberg, Martin, biblioteksassistent, 08-665 11 02, martin.jansson@filminstitutet.se

Gustafsson, Fredrik, biblioteksassistent, fredrik.gustafsson@filminstitutet.se

Mattsson, Sonny, bildarkivarie, 08-665 11 10, sonny.mattsson@filminstitutet.se

Ohlsson, Martin, redaktör, 08-665 11 26, martin.ohlsson@filminstitutet.se

Sundfeldt, Per, redaktör, 08-665 11 23, per.sundfeldt@filminstitutet.se

Sundin, Martin, bibliotekarie , 08-665 11 15, martin.sundin@filminstitutet.se

Thorslund, Tove, huvudredaktör (Nordic Women in Film), 08-665 11 00, tove.thorslund@filminstitutet.se

Törjas, Ola, bibliotekarie, 08-665 11 17, ola.torjas@filminstitutet.se

Filmarkivet

Edsbrand, Lotte, chef Filmarkivet, 08-665 11 19, lotte.edsbrand@filminstitutet.se

Alén, Pia, filmtekniker, 08-666 37 78, pia.alen@filminstitutet.se

Davila Alvarez,  Paula, arkivsamordnare, 08-666 36 02, paula.davila.alvarez@filminstitutet.se 

Gualino, Rémi, laboratorieansvarig, 08- 666 37 68, remi.gualino@filminstitutet.se

Larsson, Kerstin, filmtekniker, 08-666 37 88, kerstin.larsson@filminstitutet.se

Leff, Teodor, analog restaurerare, 08-665 11 71, teodor.leff@filminstitutet.se

Lefverström, Daniel, lärling, 08-666 36 03, daniel.lefverstrom@filminstitutet.se

Mettenleiter, Julia, filmarkivarie, 08-666 37 02, julia.mettenleiter@filminstitutet.se

Naji, Saleh, interntransportansvarig, 08-665 12 22, saleh.naji@filminstitutet.se

Rosborn, Magnus, filmarkivarie, 08-665 12 47, magnus.rosborn@filminstitutet.se

Selander, Kaija, filmarkivarie, 08-665 11 99, kaija.selander@filminstitutet.se

Viman, Jörgen, filmarkivarie, 08-665 11 92, jorgen.viman@filminstitutet.se 

Wengström, Jon, senior curator, 08-665 11 24, jon.wengstrom@filminstitutet.se

Digitalisering

Karlsson, Lars, chef digitalisering, 08-6651107, lars.karlsson@filminstitutet.se

Barkenäs, Thomas, digital ljussättare, 08-6651158, thomas.barkenas@filminstitutet.se

Di Trapani, Giacomo, digital filmrestaurerare, 08-665 11 46, giacomo.ditrapani@filminstitutet.se

Gahlin, Kristina, digital filmrestaurerare, 08-6651278, lillan.gahlin@filminstitutet.se

Högberg, Joakim, digital ljussättare, 08-6651111, joakim.hogberg@filminstitutet.se

Legelius, Per, systemförvaltare, 08-6651132, per.legelius@filminstitutet.se

Lindén, Maja, ljudrestaurerare, 08-6651280, maja.linden@filminstitutet.se

Myrsten, Anna, mediatekniker, 08-6651138, anna.myrsten@filminstitutet.se

Negussie, Rebecca, medietekniker, 08-665 12 15, rebecca.negussie@filminstitutet.se

Roghed, Nina, digital ljussättare, 08-6651279, nina.roghed@filminstitutet.se

Rundqvist, Fredrik, materialansvarig, 08-6651334, fredrik.rundqvist@filminstitutet.se

Standley, Mark, ljudrestaurerare/filmarkivarie, 08-6651144, mark.standley@filminstitutet.se

 

Filmstöd 

Colliander Kristina, avdelningschef, 08-665 11 87, kristina.colliander@filminstitutet.se

Mogren, Joel, informationsförvaltare, 08-665 11 08, joel.mogren@filminstitutet.se

Distribution & visning

Engstedt, Kristin, chef distribution & visning, 08-665 12 95, kristin.engstedt@filminstitutet.se

Sundquist Ballester, David, administratör, 08-665 11 69, david.ballester@filminstitutet.se

Holmin, Johanna, handläggare, 08-665 12 37, johanna.holmin@filminstitutet.se

Johansson, Tomas, handläggare, 08-665 11 35,tomas.johansson@filminstitutet.se

Simonsson, Helena, lanseringskonsulent, 08-665 11 96, helena.simonsson@filminstitutet.se

Strandberg, Pia, administratör, 08-665 11 29, pia.strandberg@filminstitutet.se

Sundbäck, Ulrika,  handläggare, 08 665 11 31, ulrika.sundback@filminstitutet.se

Produktionsstöd

Jangard, Magdalena, chef produktionsstöd 08-665 11 48, magdalena.jangard@filminstitutet.se

Ahlsson, Helen, filmkonsulent Moving Sweden/lågbudgetsatsning, 08-665 12 26, helen.ahlsson@filminstitutet.se

Axén, Patrik, produktionscontroller/administratör, 08-665 12 01, patrik.axen@filminstitutet.se

Cermeño, Marco, administration, 08-665 11 80, marco.cermeno@filminstitutet.se

Ekström, Ami, filmkonsulent kortfilm och nya format, 08-665 11 39, ami.ekstrom@filminstitutet.se

Gilbertsson, Jenny, filmkonsulent barn och ungdomsfilm, 08-665 11 45, jenny.gilbertsson@filminstitutet.se

Jonsson, Boel, administratör, 08-665 11 55, boel.jonsson@filminstitutet.se

Juliusson, Annelie, administratör, 08-665 12 32, annelie.juliusson@filminstitutet.se

Lejonqvist, Hanna, filmkonsulent, 08-665 11 12, hanna.lejonqvist@filminstitutet.se

Leung Carlson, Man Chiu, produktionscontroller,  08-665 11 89, manchiu.leungcarlson@filminstitutet.se         

Libossart Juan Pablo, filmkonsulent dokumentärfilm, 08-665 12 19, juanpablo.libossart@filminstitutet.se

Norberg Johansson, Lina, Projektledare/produktionscontroller, 08-665 12 27, lina.norberg@filminstitutet.se

Nylander, Anders, filmkonsulent långfilm, 08-665 11 93, anders.nylander@filminstitutet.se

Stones, Richard, administrativ chef produktionsstöd, 08-665 14 02, richard.stones@filminstitutet.se

Weitz, Anna, filmkonsulent dokumentärfilm, 08-665 11 01, anna.weitz@filminstitutet.se

Örnborn, Jenny, produktionscontroller, 08-665 11 27, jenny.ornborn@filminstitutet.se

Kreativa Europa Desk Media

Nisell, Ulrika, koordinator, 08-665 12 05, ulrika.nisell@filminstitutet.se

Chennaya, Dominic, kommunikatör, 08-665 12 07, dominic.chennaya@filminstitutet.se

Utland

Andersen-Møller, Steffen, enhetschef, 08-665 11 49, steffen.andersen-moller@filminstitutet.se

Haase, Jing, festivalansvarig, 08-665 11 43, jing.haase@filminstitutet.se

Jonsson, Melissa, kommunikatör, 08-665 11 52, melissa.jonsson@filminstitutet.se

Mattsson, Petter, festivalansvarig långfilm, projektledare, 08-665 11 34, petter.mattsson@filminstitutet.se

Mothander, Josefina, festivalansvarig, 08-665 12 67, josefina.mothander@filminstitutet.se

Rüster, Sara, festivalansvarig dokumentärfilm, 08-665 11 41, sara.ruster@filminstitutet.se

Tsappos, Theo, festivalansvarig långfilm, 08-665 11 33, theo.tsappos@filminstitutet.se

 

Kommunikation

Enayatollah, Mia, avdelningschef, 08-665 11 82, mia.enayatollah@filminstitutet.se

Bostedt, Anna, kommunikatör,
08-665 11 76, anna.bostedt@filminstitutet.se

Fadl, Sherif, kommunikatör (webmaster), 
08-665 11 98, sherif.fadl@filminstitutet.se

Frostberg, Martin, kommunikatör,
08-665 12 12, martin.frostberg@filminstitutet.se

Göransson, Jan, presschef,
08-665 11 61, jan.goransson@filminstitutet.se

Jarl, Catherine, kommunikatör,
08-665 11 85, catherine.jarl@filminstitutet.se

Karlsson, Sara, analytiker,
08-665 12 29, sara.karlsson@filminstitutet.se

Kjellgren, Ida, kommunikatör,
08-665 12 58, ida.kjellgren@filminstitutet.se

Mattsson, Gustav, assistent,

08-665 11 56, gustav.mattsson@filminstitutet.se

Perstrand, Per, kommunikatör / presskoordinator,
08-665 12 16, per.perstrand@filminstitutet.se

Schröder, Josefin, strategisk analytiker,
08-665 11 91, Josefin.schroder@filminstitutet.se

Stål, Torkel, analytiker,
08-665 11 40, torkel.stal@filminstitutet.se

 

Film och samhälle

Preisler Schedin, Christina, avdelningsschef Film och samhälle, 08-665 12 52, christina.preislerschedin@filminstitutet.se

Harris, Vicke, projektledare Guldbaggen, 08-665 14 03, vicke.harris@filminstitutet.se

Rydqvist Ryan, Ebba, jurykoordinator, 08 665 12 04, ebba.rydqvist.ryan@filminstitutet.se 

Söderstedt, Hanna, projektledare Filmrummet, 08-665 13 64, hanna.soderstedt@filminstitutet.se

Nygren, Malin, projektledare nationella minoriteter, 08-665 11 16, malin.nygren@filminstitutet.se

Cinemateket

Brännström, Danial, Cinematekschef, 08-665 11 97, danial.brannstrom@filminstitutet.se

Annikas, Anders, programredaktör, 08-665 12 61, anders.annikas@filminstitutet.se

Berg, Tora, programredaktör, 08-665 11 28, tora.berg@filminstitutet.se

Lindvall, Sebastian, programredaktör, 08 665 11 00, sebastian.lindvall@filminstitutet.se

Ramstedt, Stefan, programredaktör, 08- 665 11 68, stefan.ramstedt@filminstitutet.se

Ylä-Korpi, Tuula, biografkassör, 08-665 11 57, tuula.ylakorpi@filminstitutet.se

Biograferna

Axelsson, Jerry, arbetsledare, 08-665 12 53, jerry.axelsson@filminstitutet.se

Andersson, Janine, visningstekniker, 08-665 12 51, janine.andersson@filminstitutet.se

Berg, Thomas, biografmaskinist, 08-665 11 67, thomas.berg@filminstitutet.se

Hessel, Mikael, visningstekniker (tjänstledig), mikael.hessel@filminstitutet.se

Regioner Barn & unga

Gillegård, Annika, regional samordnare, 08-665 12 06, annika.gillegard@filminstitutet.se 

Håkansson, Anna, redaktör, anna.hakansson@filminstitutet.se

Khayari, Fatima, projektledare, 08-665 11 81, fatima.khayari@filminstitutet.se

 

Staben

Blückert, Johanna, Stabs- och HR-chef, 08-665 11 18, johanna.bluckert@filminstitutet.se

Informationsförvaltning/Juridik

Bill, Elisabeth, bolagsjurist, 08-665 12 21, elisabeth.bill@filminstitutet.se

Frick, Anna, informationsförvaltare, 08-665 12 03, anna.frick@filminstitutet.se

Nordlund, Sara, informationsförvaltare, 08-665 12 02, sara.nordlund@filminstitutet.se

Onatli, Nubar, jurist, 08-665 11 00, nubar.onatli@filminstitutet.se

Ekonomi

Ekdahl, Maria, Tf Stabs- och ekonomichef, 08-665 11 90, maria.ekdahl@filminstitutet.se

Henriksson, Maggie, controller, 08-665 12 23, maggie.henriksson@filminstitutet.se

Karlsson, Leif, löneansvarig, 08-665 11 59, leif.g.karlsson@filminstitutet.se

Käll, Sara, ekonomiadministratör, 08-665 12 42, sara.kall@filminstitutet.se

Lilja, Madeleine, controller/ekonomiadministratör, 08-665 11 83, madeleine.lilja@filminstitutet.se

IT

Cederfjärd, Malin, IT-chef, 08-665 11 30, malin.cederfjard@filminstitutet.se

Bergman, David, Assistent - praktikanställd, 08-665 12 33, david.bergman@filminstitutet.se

Myrberg, Olle, infrastrukturansvarig, 08-665 11 64, olle.myrberg@filminstitutet.se

Persson, Mahnaz, IT-tekniker,  08-665 11 00, mahnaz.persson@filminstitutet.se

Renegård, Anne, systemförvaltare, 08-665 11 47, anne.renegard@filminstitutet.se

Sjödin, Marcus, systemförvaltare, 08-665 11 00, marcus.sjodin@filminstitutet.se

Österblad, Magnus, systemadministratör, 08-665 11 63, magnus.osterblad@filminstitutet.se

HR

Svensson, Sofia, HR-generalist, 08-665 11 79, sofia.svensson@filminstitutet.se

Fastighet

Eek, Johan, fastighetschef, 08-665 11 62, johan.eek@filminstitutet.se

Eklöf, Annelie, internservice, 08-665 11 37, annelie.eklof@filminstitutet.se

Lundin Vakkuri, Marcus, fastighetstekniker, 08-665 12 64, marcus.lundin@filminstitutet.se

Wangler, Annelie, receptionist, 08-665 12 54, reception@filminstitutet.se

Östberg, Rolf, arbetsledare fastighet, 08-665 12 69, rolf.ostberg@filminstitutet.se

Skriv ut