Svenska Filminstitutet
Ingrid Bergman i Stromboli
Ingrid Bergman i Stromboli

Exil – längtan efter ett hem

Våren 2022 utforskar Filminstitutet exilens plats inom filmen genom att lyfta fram och diskutera filmer om förlust, att lämna ett hem, att komma till en ny plats och att längta tillbaka.

Att lämna sitt land och att försöka skapa sig ett hem i ett nytt har varit en stor del människans historia från antikens landsförvisningar till dagens migrationsströmmar. Vissa har lämnat sina hem och hittat ett nytt, medan för andra har flykten inneburit förlust av hem, sammanhang och förankring. Exilen har varit ett tema inom konsten och litteraturen lika länge. Konstnärer och författare har försökt förstå och beskriva känslan av utanförskapet på den nya platsen, förlusten av språklig, social och kulturell samhörighet och försöken att återvinna detta genom återvändande eller byggandet av ett nytt hem. Film skapar förståelse för och ger perspektiv på denna känsla av hemlöshet som många bär med sig, men film ger också exempel på hur den utifrånblick som den i exil besitter kan förändra det universella språk som filmen är.

Via bildblocken nedan hittar du information om hur vår verksamhet på olika sätt kommer att arbeta med "film och exil" under våren.

Skriv ut