Svenska Filminstitutet
Midsommar i Berlin

Minne på Filmarkivet.se

Under temat ”Minne” på Filmarkivet.se uppmärksammas det räddningsarbete som Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin utförde under andra världskriget. Kyrkoherde under slutet av kriget var Erik Perwe, som även var amatörfilmare. Från november kan du se de tre filmer som finns bevarade från hans tid i Berlin. Det är bilder på midsommarfirande, Svenskhemmet och svenska skolan i Berlin men naturligtvis skildras inget av samarbetet med motståndsrörelsen.

Amatörfilmen är en relativt ung disciplin inom arkiv och forskning. Så sent som 2003 började filmarkivet i Grängesberg samla in amatörfilmer på filmbas (8–16 mm) och sedan dess har föreningar, företag, kommuner, arkiv, museer och privatpersoner donerat film som ursprungligen inte var tänkt att visas offentligt. Arkivet omfattar en del av svenska folkets 1900-talshistoria förmedlad via rörliga bilder.

Berättar amatörfilmen någonting annat än den professionellt producerade och redigerade filmen? Under temat ”Minne” på Filmarkivet.se uppmärksammas det räddningsarbete som Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin utförde under andra världskriget. Vad är det amatörfilmaren väljer att dokumentera och vad väljer man bort – vad kan och vågar man fånga med kameran?

Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin grundades 1903. Från 1929 var Birger Forell (1893–1958) verksam som kyrkoherde i församlingen och under andra världskriget hjälpte han människor som jagades av nazisterna och behövde en tillflykt. År 1942 fick Forell veta att han inte längre var önskvärd som kyrkoherde i Victoriaförsamlingen. De tyska myndigheterna hade en längre tid med stort missnöje observerat hans arbete med att hjälpa regimkritiker och flyktingar. Till ny kyrkoherde i Svenska Victoriaförsamlingen utnämndes Erik Perwe (1905–1944), en utnämning som de tyska myndigheterna var mycket nöjda med. Perwe var ung och lätt att påverka, trodde man. Men Erik Perwe fortsatte och intensifierade arbetet med att hjälpa förföljda människor undan Gestapo och deportation till förintelselägren. I samarbete med motståndsrörelsen förfalskade han identitetshandlingar och intyg. Kyrkan var svenskt territorium, men bevakades av den hemliga polisen. Kyrkans medarbetare fick hela tiden tänka sig för i predikningar, brev och telefonsamtal för att inte avslöja sina sympatier eller sitt samröre med motståndsrörelsen. 29 november 1944 reste Perwe från Tyskland till Sverige för överläggningar, men kom aldrig fram. Planet han flög med sköts ner utanför Skånes kust vid Falsterbo och alla ombordvarande omkom.

Erik Perwe var också amatörfilmare och det finns tre filmer från hans tid i Berlin. Det är bilder på midsommarfirande, Svenskhemmet och svenska skolan i Berlin men naturligtvis skildras inget av samarbetet med motståndsrörelsen.

Skriv ut