Svenska Filminstitutet
Rotebro
Foto: Johanna Persson, Filminstitutet

Råden

Filminstitutet har uppdraget att ansvara för att genomföra den statliga filmpolitiken. En viktig del av arbetet är former för samverkan och inflytande.

Byt sida

Fyra särskilda råd, bestående av personer med stort kunnande om film och filmbranschen, träffas för att stärka filmbranschens insyn och inflytande i Filminstitutet. Den 1 december 2016 träffades råden för sina första konstituerande möten. Råden träffas två gånger per år och leds av en ordförande.

Rådet för filmarvsfrågor

Frågor för rådet för filmarvsfrågor rör huvudsakligen de centrala aktiviteterna insamling, bevarande och tillgängliggörande av film och filmrelaterat material. Rådet består av personer representerande organisationer och aktörer inom området och som har kompetens kring filmhistoria, arkivkunskap, forskning, rättighetsfrågor, analog filmhantering, filmdigitalisering och tillgängliggörande mot allmänheten.

Rådet för filmpedagogiska frågor 

Frågor för rådet för filmpedagogiska frågor rör huvudsakligen filmkunnighet bland barn och unga samt filmverksamhet i hela landet. Rådet består av personer representerande organisationer och aktörer inom området och som har kompetens kring filmpedagogik, regional och kommunal filmverksamhet, barn och unga, talangutveckling (i förhållande till eget skapande och växthusverksamhet), forskning, visningsstrukturer, utbildning, fortbildning och tillgänglighet.

Rådet för spridning och visning

Frågor för rådet för spridning och visning rör huvudsakligen Filminstitutets stödformer samt tillgängliggörande av film. Rådet består av personer representerande organisationer och aktörer inom spridning och visning av svensk film och som har kompetens kring visningsstrukturer, distribution och lansering, publik, teknisk utveckling i olika fönster, filmarv och tillgänglighetsfrågor.

Rådet för utveckling och produktion

Frågor för rådet för utveckling och produktion rör huvudsakligen Filminstitutets stödformer. Rådet består av personer representerande organisationer och aktörer inom utveckling och produktion av svensk film och som har kompetens kring utveckling, finansiering och spridning av film, kunskap kring barn/unga, talangutveckling (i förhållande till yrkesverksamma), fortbildning och kreativa processer.

Skriv ut