Svenska Filminstitutet

Filmarvet

Avdelningen Filmarvet är Sveriges nationalarkiv för film. Vi ser till att filmer och material om film bevaras och görs tillgängligt för dagens och morgondagens generationer. Avdelningen består av enheterna Filmarkivet, Biblioteket, Digitalisering samt Tillgängligt filmarv. Dessutom ingår webbplatserna Svensk Filmdatabas, Filmarkivet.se och Nordic Women in Film i avdelningen.

Avdelningschef är Mathias Rosengren.

Biblioteket

Filminstitutets bibliotek är Sveriges enda specialbibliotek för film. Biblioteket är öppet för alla, och som låntagare kan du ta del av en samling med 50 000 filmböcker och mer än tusen filmtidskrifter.  Biblioteket har även en manuskriptsamling med tusentals svenska originalmanuskript och en mängd bolags- och personarkiv. En av bibliotekets viktigaste uppgifter är att finnas till för svensk forskning, och biblioteket samarbetar med Stockholms universitetsbiblioteks filialbibliotek för filmvetenskap för att tillgodose studenters och forskares behov. Biblioteket finns i Filmhuset på Gärdet och innefattar även ett stort bild- och affischarkiv.

Bibliotekschef är Mats Skärstrand.

Filmarkivet

Svenska Filminstitutet kan stoltsera med ett av världens äldsta filmarkiv. I arkivet finns omkring 21 000 titlar, både svenska och utländska. Här finns i stort sett alla filmer som någonsin har visats på biograf i Sverige, vilket möjliggör forskning om svensk film. Filmarkivet arbetar i samråd med Kungl. biblioteket Audiovisuella medier (före detta Statens ljud- och bildarkiv, SLBA) med att samla in, katalogisera, bevara, restaurera och tillgängliggöra det svenska filmarvet. Filmarkivet ansvarar även för filmvisningssajten filmarkivet.se.

Chef för Filmarkivet är Lotte Edsbrand.

Tillgängligt filmarv

Tillgängligt filmarv har uppdraget att tillgängliggöra det svenska filmarvet, med själva filmerna som främsta fokus. Arbetet sker såväl kvantitativt som kuraterande. Enheten hanterar utlån av filmer från både de analoga och digitala filmsamlingarna till biografer, festivaler, cinematek och andra visningsaktörer i Sverige och över hela världen och ansvarar för Filminstitutets distribution av digitaliserad svensk film för svenska biografer. Enheten sköter också Filminstitutets filmrättigheter, samordnar urvalet till digitaliseringen av det svenska filmarvet, bedriver gratistjänsten Filmarkivet.se tillsammans med Kungliga Biblioteket och producerar utställningar. Tillgängligt filmarv samarbetar nära med branschaktörer för olika visningsfönster, såsom biograf, strömning, tv och dvd samt skolvärlden, i Sverige och internationellt.

Chef för Tillgängligt filmarv är Lova Hagerfors.

Skriv ut