Svenska Filminstitutet

Filmarvet

Avdelningen Filmarvet är Sveriges nationalarkiv för film. Vi ser till att filmer och material om film bevaras och görs tillgängligt för dagens och morgondagens generationer. Avdelningen består av enheterna Filmarkivet, Biblioteket, Digitalisering samt Tillgängligt filmarv (från 1 augusti 2017). Dessutom ingår webbplatsen Nordic Women in Film i avdelningen.

Avdelningschef är Mathias Rosengren.

Bibliotek

Filminstitutets bibliotek är Sveriges enda specialbibliotek för film. Biblioteket är öppet för alla, och som låntagare kan du ta del av en samling med 50 000 filmböcker och mer än tusen filmtidskrifter.  Biblioteket har även en manuskriptsamling med tusentals svenska originalmanuskript och en mängd bolags- och personarkiv. En av bibliotekets viktigaste uppgifter är att finnas till för svensk forskning, och biblioteket samarbetar med Stockholms universitetsbiblioteks filialbibliotek för filmvetenskap för att tillgodose studenters och forskares behov. Biblioteket finns i Filmhuset på Gärdet och innefattar även ett stort bild- och affischarkiv.

Bibliotekschef är Mats Skärstrand.

Filmarkiv

Svenska Filminstitutet kan stoltsera med ett av världens äldsta filmarkiv. I arkivet finns omkring 21 000 titlar, både svenska och utländska. Här finns i stort sett alla filmer som någonsin har visats på biograf i Sverige, vilket möjliggör forskning om svensk film. Filmarkivet arbetar i samråd med Kungl. biblioteket Audiovisuella medier (före detta Statens ljud- och bildarkiv, SLBA) med att samla in, katalogisera, bevara, restaurera och tillgängliggöra det svenska filmarvet. Filmarkivet ansvarar även för filmvisningssajten filmarkivet.se.

Chef för Filmarkivet är Lotte Edsbrand.

Skriv ut