Svenska Filminstitutet

Filmarvet

Avdelningen Filmarvet är Sveriges nationalarkiv för film. Vi ser till att filmer och material om film bevaras och görs tillgängligt för dagens och morgondagens generationer. Avdelningen består av enheterna Filmarkivet, Digitalisering, Cinemateket samt Biblioteket.

Avdelningschef är Mathias Rosengren.

Biblioteket

Filminstitutets bibliotek är Sveriges enda specialbibliotek för film. Biblioteket är öppet för alla, och som låntagare kan du ta del av en samling med 50 000 filmböcker och mer än tusen filmtidskrifter. Biblioteket har även en manuskriptsamling med tusentals svenska originalmanuskript och en mängd bolags- och personarkiv. En av bibliotekets viktigaste uppgifter är att finnas till för svensk forskning, och biblioteket samarbetar med Stockholms universitetsbiblioteks filialbibliotek för filmvetenskap för att tillgodose studenters och forskares behov. Biblioteket finns i Filmhuset på Gärdet och innefattar även ett stort bild- och affischarkiv.

Bibliotekschef är Mats Skärstrand.

Cinemateket

Cinemateket har uppdraget att tillgängliggöra och utveckla filmarvet, nationellt och internationellt. Arbetet sker såväl kvantitativt som kuraterande. Barn och unga har ett särskilt fokus där vi arbetar med filmen som en upplevelse, resurs och kunskapskälla i skolan och på fritiden.

Enheten hanterar utlån av filmer från både de analoga och digitala filmsamlingarna till biografer, festivaler, cinematek och andra visningsaktörer samt ansvarar för Filminstitutets distribution av digitalt reproducerad svensk film för svenska biografer. Enheten sköter även Filminstitutets filmrättigheter och samordnar urvalet till den digitala reproduktionen av det svenska filmarvet. Ansvaret för Filmhusets två biosalonger, Bio Victor och Bio Mauritz, finns på enheten.

Här ingår den egna visningsverksamheten i Filmhuset som har i uppgift att öka kännedomen och intresset för filmhistorien och för filmen som konstform samt filmarkivet.se som drivs tillsammans med Kungliga Biblioteket.

Chef för Cinemateket Danial Brännström.

Digitaliseringen

Enheten Digitaliseringen digitaliserar och restaurerar analog film för att möjliggöra tillgängliggörande i digitala visningsfönster. Syftet är att skapa ett digitalt visningsmaterial som så långt det är möjligt efterliknar den ursprungliga analoga visningen. Filminstitutet restaurerar årligen cirka 50 filmer. Enheten ansvarar även för det digitala filmarkivet där digital film långtidarkiverats sedan 2012.

Chef för Digitaliseringen är Lars Karlsson.

Filmarkivet

Svenska Filminstitutet har ett av världens äldsta filmarkiv och på enheten Filmarkivet ryms de analoga filmsamlingarna som 2022 uppgår till 32 000 filmer. Till allra största delen utgörs samlingarna av svenska och utländska filmer som visats på biograf i Sverige, spelfilmer, dokumentärer, journalfilmer, animationsfilmer, trailrar och reklamfilmer. Merparten av filmerna är depositioner och donationer från produktions- och distributionsbolag, men det är också aktiva förvärv och som resultat av restaureringar. Filmerna bevaras i klimatkontrollerade magasin och lånas ut till rättighetsinnehavare och för visning på cinematek och festivaler över hela världen. På enheten finns också ett analogt laboratorium där nya negativ, mastrar och kopior på film tas fram för att rädda unika filmer samt för att de ska kunna visas.

Chef för Filmarkivet är Lotte Edsbrand.

 

Skriv ut