Svenska Filminstitutet

Filmstöd

Avdelningen Filmstöd fördelar ekonomiskt stöd till svenska produktioner av långfilm, kortfilm och dokumentärfilm, stöd till distribution och visning av både svensk och utländsk film samt arbetar med att föra ut svensk film internationellt. Avdelningen omfattar enheterna Produktionsstöd, Internationella och Distribution och visning. Här finns även Kreativa Europa Desk MEDIA, som informerar om EU:s stöd till den audiovisuella industrin.

Produktionsstöd

Filminstitutets produktionsstöd riktar sig till professionella producenter, manusförfattare och regissörer. Det fördelas av självständigt arbetande filmkonsulenter, som värderar projekt utifrån både ett konstnärligt, publikt och finansiellt perspektiv. Idag finns sju konsulenter; två för långfilm, en för kortfilm, två för dokumentärfilm, en för barn och unga samt en för Moving Sweden. Konsulenterna har skilda bakgrunder men har alla en gedigen och mångårig erfarenhet av filmproduktion. Deras mandatperiod är tre år, med möjlighet till en begränsad förlängning.

Filmkonsulenterna kan självständigt fatta beslut om utvecklingsstöd, men för produktionsstöd tas beslut av vd på delegation av Filminstitutets styrelse. Konsulenterna lämnar förslag och beslutsunderlag.

Chef för enheten är Charlotta Denward.

Distribution och visning

Enheten Distribution och visning arbetar strategiskt för filmens väg till den svenska publiken. Stöd fördelas till distributörer, visningsorganisationer, filmfestivaler och biografer. Målet är att människor i hela landet ska ha tillgång till ett brett utbud av aktuell film och möjlighet att se film på biograf.

Chef för enheten är Helena Simonsson.

Internationella enheten

Internationella enheten arbetar med att föra ut svensk film internationellt. Målet är att minst en svensk film varje år ska finnas med på de ledande festivalerna: Cannes, Berlin, Venedig, Toronto, IDFA och Clermont-Ferrand. Internationella enheten arbetar även aktivt för att exporten av svensk film ska öka. 

Chef för enheten är Petter Mattsson.

Kreativa Europa Desk MEDIA 

Kreativa Europa är EU:s stödprogram för den kulturella och kreativa sektorn. Inom Kreativa Europa så stöder delprogrammet MEDIA den audiovisuella industrin i Europa, det vill säga film, tv och interaktiva medier. Kreativa Europa Desk MEDIA är det svenska kontaktkontoret för delprogrammet och är samfinansierat av EU. Här arbetar man med att informera om delprogrammets stöd och kurser, ge råd och tips inför ansökan samt svara på frågor om de möjligheter som Europa erbjuder svensk filmbransch.

Ansvarig för Kreativa Europa Desk MEDIA är Ulrika Nisell.

Skriv ut