Svenska Filminstitutet

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen har ett övergripande och strategiskt ansvar för Filminstitutets externa och interna kommunikation.

Tf chef för Kommunikationsavdelningen är Monica Swärd.

Avdelningen kommunicerar hela bredden av Filminstitutets verksamhet och ansvarar för webbplatserna Filminstitutet.se och Guldbaggen.se samt för Filminstitutets sociala kanaler. 

Filminstitutet förmedlar året om nyheter och information om svensk film till såväl svensk som internationell media och bransch. Till återkommande aktiviteter hör pressträffar om vårens och höstens filmpremiärer och filmbranschens kanske största händelse – den årliga Guldbaggegalan. Vi arrangerar också konferenser och samtal om film inom ramen för Filmrummet.

Vi arbetar även med samhällskontakter och opinionsbildning och samordnar regionala filmfrågor.

 

Skriv ut