Svenska Filminstitutet

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen har ett övergripande och strategiskt ansvar för Filminstitutets externa och interna kommunikation, analyser och insikter kring svensk film. Avdelningen ansvarar för webbplatserna Filminstitutet.se och Guldbaggen.se samt för Filminstitutets sociala kanaler. Filminstitutets löfte till vår omvärld lyder "Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film och rörlig bild". Inom ramen för detta arbetar avdelningen även med samhällskontakter och opinionsbildning.

Tf chef för Kommunikationsavdelningen är Jessica Dyhr.

Kommunikationsavdelningen arbetar bland annat med:

Återkommande events

Filminstitutet förmedlar året om nyheter och information om svensk film till såväl svensk som internationell media. Till återkommande aktiviteter hör pressträffar om vårens och höstens filmpremiärer och filmbranschens kanske största händelse – den årliga Guldbaggegalan.

Analys och statistik 

Filminstitutets statliga uppdrag omfattar att analysera utvecklingen inom filmproduktion och filmkonsumtion i Sverige, liksom filmens plats inom medier och i samhället i stort. Statistik och analyser publiceras på filminstitutet.se och i olika rapporter.

Informationsmaterial

Filminstitutet producerar en mängd informationsmaterial varje år. Resultatredovisning, Filmåret i siffror och Jämställdhetsrapport är exempel på återkommande publikationer som avdelningen ansvarar för.

Filminstitutets publika verksamheter

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att öka kunskapen om Filminstitutets publika verksamheter Cinemateket, Filmrummet och Biblioteket.

Skriv ut