Svenska Filminstitutet

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen har ett övergripande och strategiskt ansvar för Filminstitutets externa och interna kommunikation.

Kommunikationschef är Mia Enayatollah.

Kommunikationsavdelningens utåtriktade områden:

Press

Filminstitutets pressansvariga förmedlar året om nyheter och information till svensk och internationell media om svensk film och om Filminstitutet, och arrangerar pressträffar om bland annat vårens och höstens långfilmspremiärer. 

Webb

Kommunikationsavdelningen producerar www.filminstitutet.se och galasajten Guldbaggen.se. Avdelningen har även det övergripande ansvaret för organisationens arbete med sociala medier.

Marknadsföring

Kommunikationsavdelningen har det strategiska och operativa ansvaret för marknadsföringen av Filminstitutets publika verksamheter Cinemateket, Filmhuset och Filmrummet.

Informationsmaterial

Filminstitutet producerar en mängd informationsmaterial varje år, allt från broschyrer till mer omfattande rapporter. Resultatredovisning och Filmåret i siffror är exempel på årligen återkommande produktioner som Kommunikationsavdelningen ansvarar för.

Analys & statistik 

Kommunikationsavdelningen arbetar även med att analysera utvecklingen inom filmproduktion och filmkonsumtion i Sverige, liksom filmens plats inom medier och i samhället i stort. Statistik och analyser publiceras på filminstitutet.se och i olika rapporter.

Skriv ut