Svenska filminstitutet

Styrelsen

Med anledning av att den nya filmpolitiken trädde i kraft 1 januari 2017 utsåg regeringen nya ledamöter till Svenska Filminstitutets styrelse. Enligt stiftelseförordnande för Svenska Filminstitutet är det styrelsen som leder Filminstitutet och är ansvarig för verksamheten. Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter och varje ledamot utses för en period på tre år med möjlighet till förlängning.

Claes Ånstrand
Foto: Privat

Claes Ånstrand, född 1945, är styrelsens ordförande sedan 2015. Ånstrand är vd på LoveOne Consulting, som utför uppdrag när det gäller samhällsutveckling och systemutveckling inom it. Ånstrand var statssekreterare i socialdepartementet 1999–2002, i näringsdepartementet 2002–2004 samt i kultur- och utbildningsdepartementet 2004–2006 (med ansvar för kulturpolitiken). Han är även ordförande i rådet för etisk plattform för öppenhet och insyn i vård och omsorg.

Farnaz Arbabi
Foto: Sara B Borgström

Farnaz Arbabi, född 1977, är konstnärlig ledare för Unga Klara, regissör och dramatiker. Arbabi är utbildad vid Dramatiska Institutet och har regisserat teater, musikal och opera på bland annat Dramaten, Riksteatern, Uppsala stadsteater, Backa teater och i Köpenhamn på både Camp X och Nørrebro teater. Arbabi har suttit i styrelsen för Tempo dokumentärfestival och i Guldbaggejuryn.

Carina Brorman
Foto: Niclas Lundgren 

Carina Brorman, född 1958, är konsult med inriktning på strategisk identitets- och varumärkesutveckling. Hon har tidigare varit vd på Malmö Musikteater (nu Malmö Opera), enhetschef för SVT Syd, nordisk kommunikationsdirektör på E.ON Nordic och global kommunikationsdirektör på Saab Group AB. Carina Brorman är ordförande i Skåne Stadsmission, ledamot i Konsthall Tornedalen och har varit ledamot i styrelserna för bland annat Kungliga Dramatiska Teatern, Malmö FF och Nordic Morning Plc (Nordisk kommunikationskoncern).

Roland Esaiasson
Foto: Jessica Lund

Roland Esaiasson, född 1951, tidigare generaldirektör MTM, Myndigheten för tillgängliga medier 2007-2016 där han drivit ett omfattande förändringsarbete för digitalisering och tillgänglighet. Esaiasson var mediechef inom Bibliotekstjänst AB 1989-2007 och skapade avtal som innebar att kvalitetsfilm kunde lånas via landets folkbibliotek. Efter studier vid Lunds universitet och Dramatiska Institutet producerade Esaiasson informations- och undervisningsfilm för Landstinget i Skåne 1977-1989. I propositionen ”Lättare att läsa” 2014 fick Esaiasson regeringens uppdrag att inordna statens insatser för lättlästa nyheter, litteratur och samhällsinformation. Esaiasson har varit ledamot i Kungliga bibliotekets nationella referensgrupp och från 2017 blir han ordförande i NOTAs rådgivande styrelse, Danmarks motsvarighet till MTM.

Johanna Koljonen
Foto: Bjarke Pedersen

Johanna Koljonen, född 1978, är VD för Participation Design Agency AB, författare och medieanalytiker. Hon är utbildad vid Oxfords universitet, har arbetat med radio- och tv-produktion och som programledare. 2007 fick hon Stora Journalistpriset i kategorin årets förnyare. Hon föreläser internationellt om förändringar i film- och mediabranschen och om design av deltagarkulturella processer.

Per Schlingmann
Foto: Johan Hellström

Per Schlingmann, född 1970, är rådgivare, författare och föreläsare. Schlingmann är vice ordförande i SOS Barnbyar. Han har tidigare varit chefsstrateg hos Moderaterna och statssekreterare i Statsrådsberedningen.

Charlotte Sundåker
Foto: Michael Vyöni

Charlotte Sundåker, född 1982, är idag affärsutvecklare och ledarskapsrådgivare. Sundåker har varit projektledare för Rädda Barnen och marknadsdirektör för Hyper Island där hon även var interims-vd till oktober 2016. Charlotte Sundåker är även ledamot i styrelserna för Telegram studios AB och Papilly AB samt Reklamombudsmannens opinionsnämnd.

Malin Wahlberg

Malin Wahlberg, född 1971, är professor i Filmvetenskap vid Institutionen för Mediestudier vid Stockholms universitet och har publicerat ett flertal texter med inriktning på klassisk filmteori, dokumentär och experimentell film och medier. Hon är bland annat författare till boken Documentary Time: Film and Phenomenology. Wahlberg tjänstgör även som särskild ledamot i Förvaltningsrätten i Stockholm vid handläggning av mål om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Hon är, i egenskap av huvudhandledare för ett doktorandprojekt i konstnärlig forskning och film, även knuten till Stockholms Konstnärliga Högskola sedan augusti 2015.

Skriv ut