Svenska Filminstitutet

Ledningsgrupp

Pressbilder via länk längst ned på sidan.

Åsa Sjöberg, tf vd

Åsa Sjöberg Foto Pelle T NilssonÅsa Sjöberg har arbetat på TV4 och C More i många år och i flera olika roller, senast som innehållsdirektör. Genom åren har Åsa representerat kanalen i Filmavtalsgruppen och i flera andra sammanhang, bland annat som representant i styrelsen för Nordisk Film & TV Fond. Åsa Sjöberg är journalist, har arbetat som redaktör, producent och med utveckling inom tv-produktion, och har läst etnologi vid Stockholms universitet.

Mathias Rosengren, vice vd och avdelningschef Filmarvet 

MathiasR_810.jpgMathias Rosengren har arbetat på Svenska Filminstitutet sedan 2002, först som kommunikatör och projektledare, och sedan som IT-chef och stabschef. Under september 2021 till april 2022 var Mathias tf vd för Filminstitutet. Tidigare har Mathias Rosengren varit filmredaktör på tidningen Bibel, programchef på filmfestivalen Popcorn, samt researcher på TV1000 och Modern Times Group. Mathias har en examen i systemvetenskap från Umeå universitet.

Danial Brännström, enhetschef Tillgängligt filmarv

DanialB_810.jpg Danial Brännström började arbeta på Filminstitutet 2001 som biblioteksassistent och har sedan 2005 arbetat på Cinemateket, där han sedan blev chef 2014. Till Filminstitutet kom han direkt efter filmvetenskapliga studier inom ramen för Kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet. Under 2019 och 2020 var Danial Brännström ansvarig för att ta fram Filminstitutets digitala strategi.

Lena Glaser, avdelningschef Filmstöd 

Lena GlaserLena Glaser har tidigare arbetat på SVT i olika roller i företagsledning och programledning med innehåll, digitala tjänster, strategier och rättigheter. Hon har arbetat med utbudsgenrerna film och drama, kultur, nöje, barn och ungdom och har lång erfarenhet av digital transformation, både strategiskt och operativt, bland annat från starten och utvecklingen av SVT Play.

Monica Swärd, tf kommunikationschef

Monica Swärd Foto: Pelle T NilssonMonica Swärd har mer än 20 års erfarenhet av kommunikation och marknadsföring. Hon har främst arbetat inom bank och försäkring och har bland annat ansvarat för varumärkesfrågor. Monica har en utbildning från Berghs School of Communocation.

Åsa Wahlström, HR-chef

Åsa_Wahlström_810.jpgÅsa Wahlström har ca 20 års erfarenhet av HR-arbete, både som HR-chef och som HR-konsult via eget bolag. Åsa har arbetat i olika branscher, företagsstorlekar och inom ett flertal kollektivavtalsområden. Hon har tidigare arbetat i besöksnäringen där hon ansvarat, utvecklat och drivit HR-agendan på en av Sveriges största privatägda nöjeskoncerner. Åsa Wahlström har en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund (PAO-programmet: personal, arbete och organisation) från Stockholms universitet och har därutöver läst företagsekonomi, statsvetenskap och arbetsrätt. 

Jonas Westberg, ekonomichef

Jonas Westerberg Foto Pelle T NilssonJonas Westberg har tidigare arbetat på Arla med ekonomistyrning och finansiell planering i olika roller som konsult. Han har även arbetat som ekonomichef på en distributör inom dagligvarubranschen, med övergripande ansvar för de finansiella frågorna, och i statlig regi för Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen med projektredovisning och uppföljning.

 

Skriv ut