Svenska Filminstitutet
Filmhuset exteriör dag
Filmhuset Foto: Mark Standley

Ledningsgrupp

Information om Filminstitutets ledningsgrupp. Pressbilder via länk längst ned på sidan.

Byt sida

VD Anna Serner

Anna Serner, född 1964, är VD för Svenska Filminstitutet. Hon tillträdde tjänsten den 1 oktober 2011.

Innan Anna Serner tillträdde sin tjänst på Filminstitutet var hon vd för branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU), där hon bland annat var aktiv i debatten om yttrandefrihet och mediernas roll i samhället, och 1998-2006 innehade hon samma roll på Reklamförbundet.

Anna Serner sitter i styrelsen för Polarbröd samt i sin egen firma. Hon har tidigare haft styrelseuppdrag för bland annat Berghs School of Communication, Folkoperan, United Minds, Fanzingo och tidskriften Dagens Samhälle. Hon har även varit expert i statliga utredningar som Upphovsrättsutredningen 2010.

Anna Serner är jur.kand. och har dessutom läst filmvetenskap och gått Stockholms Filmskolas tvååriga praktiska filmutbildning.

Chef för avdelningen Kommunikation Mia Enayatollah

Mia Enayatollah tillträdde februari 2020 som avdelningschef Kommunikation och Public Affairs.

Mia Enayatollah har över 20 års erfarenhet som chef inom kommunikation och public affairs från olika branscher och samhällsviktiga sektorer. Som exempel kan nämnas Riksrevisionsverket, Regeringskansliet och de halvstatliga bolagen Business Sweden och SOS Alarm. Mia Enayatollah har även gedigen erfarenhet från privat sektor, däribland Fastighetsägarna Stockholm och det globala IT-telekomföretaget Fujitsu.

Mia Enayatollah har en fil. magisterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet.

Chef för avdelningen Verksamhetsstöd Maria Ekdahl

Maria Ekdahl tillträdde november 2018 som avdelningschef för avdelningen Verksamhetsstöd. Hon är även chef för enheten Ekonomi.

Maria Ekdahl är en senior ekonom, med mångårig erfarenhet både som ekonomichef och specialist, och har en bakgrund från olika roller inom bland annat Telekom, FMCG och sjukvård. Hon har gedigen erfarenhet inom verksamhetsnära controller-roller samt från arbete på koncernnivå och inom redovisning.

Maria Ekdahl har en fil. magisterexamen med inriktning företagsekonomi från Linnéuniversitetet.

Chef för avdelningen Filmarvet Mathias Rosengren

Mathias Rosengren tillträdde februari 2015 som avdelningschef Filmarvet.

Mathias Rosengren har arbetat på Svenska Filminstitutet sedan 2002, först som kommunikatör och projektledare på Informationsavdelningen, och sedan som IT-chef och stabschef.

Tidigare har Mathias Rosengren varit filmredaktör på tidningen Bibel, programchef på filmfestivalen Popcorn, samt researcher på TV1000 och Modern Times Group.

Mathias Rosengren har en examen i systemvetenskap från Umeå universitet.

Tf chef för avdelningen Filmstöd Kristin Engstedt

Kristin Engstedt är tillförordnad chef för avdelningen Filmstöd från och med 1 juni 2021 och året ut.

Kristin Engstedt började sin anställning på Filminstitutet 2011, och sedan 2015 har hon varit chef för enheten Distribution & visning.

Tidigare har Kristin varit biografföreståndare och verksamhetsledare på Biograf Zita i Stockholm.

Kristin Engstedt är kulturvetare i grunden, med en examen från Stockholms universitet.

Chef för Cinemateket Danial Brännström

Danial Brännström tillträdde 2014 som chef för Cinemateket.

Danial Brännström började arbeta på Filminstitutet 2001 som biblioteksassistent och har sedan 2005 arbetat på Cinemateket, där han sedan blev chef 2014.

Under 2019 och 2020 var Danial Brännström ansvarig för att ta fram Filminstitutets digitala strategi.

Till Filminstitutet kom han direkt efter filmvetenskapliga studier inom ramen för Kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet.

Chef för Human Resources Johanna Blückert

Johanna Blückert tillträdde oktober 2011 som chef för Human Resources (HR).

Johanna Blückert har tidigare arbetat strategiskt och operativt med HR-frågor inom olika branscher, bland annat inom Biotech och IT, där ansvarsområdena varit chefsstöd, arbetsrätt, HR-policies och riktlinjer, facklig samverkan och organisationsutveckling m.m.

Johanna Blückert har en magisterexamen från Umeå universitet inom HR (Personal- och arbetslivsprogrammet) och har dessutom studerat tyska och psykologi.

Chef för avdelningen Film och samhälle Christina Preisler Schedin

Christina Preisler Schedin tillträdde mars 2016 som avdelningschef Film och samhälle.

Christina Preisler Schedin började på Filminstitutet i januari 2010 som Filmhuschef. Innan hon blev chef för avdelningen Film och samhälle var hon tillförordnad chef för samma avdelning, från januari 2015.

Tidigare har Christina Preisler Schedin arbetat med PR och marknadsföring på bokförlaget Alfabeta, varit projektledare och innehållsansvarig på produktionsbolaget Jarowskij och producent på Jarowskij Reklam, samt varit PR-ansvarig för Internethandelsföretaget boo.com i Norden.

Christina Preisler Schedin har en examen i socialantropologi på Kulturvetarlinjen från Stockholms universitet.

Skriv ut