Svenska Filminstitutet

Ledningsgrupp

Information om Filminstitutets ledningsgrupp. Pressbilder via länk längst ned på sidan.

Anette Novak, vd

Anette Novak
Anette Novak tillträdde april 2022 som vd för Filminstitutet.

Tidigare har Anette Novak arbetat som direktör och myndighetschef för Statens medieråd, som bland annat ansvarar för svensk filmgranskning. Till tidigare erfarenheter hör även uppdrag som regeringens särskilda utredare för Medieutredningen samt som vd för statliga IT- och designforskningsinstitutet RISE Interactive Institute AB.

Anette Novak är utbildad journalist och har haft en lång rad chefstjänster inom området, bland annat som chefredaktör och ansvarig utgivare för Norran i Skellefteå men också tunga styrelseplatser, däribland branschorganisationen Tidningsutgivarna, Sveriges Radio och Schibsteds ägarstiftelse.

Elisabeth Bill, bolagsjurist

Elisabeth_BIll_LR.jpg

Elisabeth Bill tillträdde 2013 som bolagsjurist på Filminstitutet.

Elisabeth Bill har en mångårig erfarenhet av juridik inom kultur- och mediaområdet, bland annat som sakkunnig inom upphovsrätt och filmjuridik i bred mening. Hon har tidigare arbetet på Regeringskansliet, både på Kultur- och Justitiedepartementet och suttit som expert i ett flertal statliga utredningar. Bland annat var hon med och förhandlade 2013 års filmavtal. Elisabeth har även en bakgrund som jurist på Konstnärernas Riksorganisation och Bildupphovsrätt.
Elisabeth har en Jur. Kand. från Stockholms universitet samt en Master of Laws (LL.M) från Queen Mary University of London.

Danial Brännström, chef för Cinemateket 

DanialB_810.jpgDanial Brännström tillträdde 2014 som chef för Cinemateket. Perioden januari-augusti 2022 är Danial föräldraledig.

Danial Brännström började arbeta på Filminstitutet 2001 som biblioteksassistent och har sedan 2005 arbetat på Cinemateket, där han sedan blev chef 2014. Till Filminstitutet kom han direkt efter filmvetenskapliga studier inom ramen för Kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet.
Under 2019 och 2020 var Danial Brännström ansvarig för att ta fram Filminstitutets digitala strategi.

Mia Enayatollah, avdelningschef Kommunikation och Public AffairsMiaE_810.jpg

Mia Enayatollah tillträdde februari 2020 som avdelningschef för Kommunikationsavdelningen.

Mia Enayatollah har över 20 års erfarenhet som chef inom kommunikation och public affairs från olika branscher och samhällsviktiga sektorer. Som exempel kan nämnas Riksrevisionsverket, Regeringskansliet och de halvstatliga bolagen Business Sweden och SOS Alarm. Mia Enayatollah har även gedigen erfarenhet från privat sektor, däribland Fastighetsägarna Stockholm och det globala IT-telekomföretaget Fujitsu.
Mia Enayatollah har en fil. magisterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet.

Maria Ekdahl, avdelningschef VerksamhetsstödMariaE_810.jpg

Maria Ekdahl tillträdde november 2018 som avdelningschef för Verksamhetsstöd. Maria är även chef för Ekonomienheten.

Maria Ekdahl är en senior ekonom, med mångårig erfarenhet både som ekonomichef och specialist, och har en bakgrund från olika roller inom bland annat Telekom, FMCG och sjukvård. Hon har gedigen erfarenhet inom verksamhetsnära controller-roller samt från arbete på koncernnivå och inom redovisning.
Maria Ekdahl har en fil. magisterexamen med inriktning företagsekonomi från Linnéuniversitetet.

Annika Gillegård, tf chef Film och samhälle

Annika_1_web.jpg

Annika Gillegård är sedan maj 2022 tf avdelningschef för avdelningen Film och samhälle.

Chef för avdelningen Filmstöd Lena Glaser

Lena GlaserLena Glaser tillträdde i april 2022 som avdelningschef för Filmstöd.

Lena Glaser har tidigare arbetat på SVT i olika roller i företagsledning och programledning med innehåll, digitala tjänster, strategier och rättigheter.
Hon har arbetat med utbudsgenrerna film och drama, kultur, nöje, barn och ungdom och har lång erfarenhet av digital transformation, både strategiskt och operativt, bland annat från starten och utvecklingen av SVT Play.

Mathias Rosengren, avdelningschef Filmarvet 

MathiasR_810.jpgMathias Rosengren tillträdde februari 2015 som avdelningschef Filmarvet.

Mathias Rosengren har arbetat på Svenska Filminstitutet sedan 2002, först som kommunikatör och projektledare på Informationsavdelningen, och sedan som IT-chef och stabschef. Under september 2021 till april 2022 var Mathias tf vd för Filminstitutet.
Tidigare har Mathias Rosengren varit filmredaktör på tidningen Bibel, programchef på filmfestivalen Popcorn, samt researcher på TV1000 och Modern Times Group.
Mathias Rosengren har en examen i systemvetenskap från Umeå universitet.

Åsa Wahlström, HR-chef

Åsa_Wahlström_810.jpg

Åsa Wahlström tillträdde januari 2022 som chef för Human Resources.

Åsa Wahlström har ca 20 års erfarenhet av HR-arbete, både som HR-chef och som HR-konsult via eget bolag. Åsa har arbetat i olika branscher, företagsstorlekar och inom ett flertal kollektivavtalsområden. Närmast kommer hon från besöksnäringen där hon ansvarat, utvecklat och drivit HR-agendan på en av Sveriges största privatägda nöjeskoncerner.
Åsa Wahlström har en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund (PAO-programmet: personal, arbete och organisation) från Stockholms universitet och har därutöver läst företagsekonomi, statsvetenskap och arbetsrätt. 

Skriv ut