Svenska Filminstitutet

Ledningsgrupp

Information om Filminstitutets ledningsgrupp. Pressbilder via länk längst ned på sidan.

Anette Novak, vd

Anette Novak

Tidigare har Anette Novak arbetat som direktör och myndighetschef för Statens medieråd, som bland annat ansvarar för svensk filmgranskning. Till tidigare erfarenheter hör även uppdrag som regeringens särskilda utredare för Medieutredningen samt som vd för statliga IT- och designforskningsinstitutet RISE Interactive Institute AB.

Anette Novak är utbildad journalist och har haft en lång rad chefstjänster inom området, bland annat som chefredaktör och ansvarig utgivare för Norran i Skellefteå men också tunga styrelseplatser, däribland branschorganisationen Tidningsutgivarna, Sveriges Radio och Schibsteds ägarstiftelse.

Danial Brännström, tf avdelningschef Film och samhälle

DanialB_810.jpg 

Danial Brännström började arbeta på Filminstitutet 2001 som biblioteksassistent och har sedan 2005 arbetat på Cinemateket, där han sedan blev chef 2014. Till Filminstitutet kom han direkt efter filmvetenskapliga studier inom ramen för Kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet.
Under 2019 och 2020 var Danial Brännström ansvarig för att ta fram Filminstitutets digitala strategi.

Lena Glaser, avdelningenchef Filmstöd 

Lena Glaser

Lena Glaser har tidigare arbetat på SVT i olika roller i företagsledning och programledning med innehåll, digitala tjänster, strategier och rättigheter.
Hon har arbetat med utbudsgenrerna film och drama, kultur, nöje, barn och ungdom och har lång erfarenhet av digital transformation, både strategiskt och operativt, bland annat från starten och utvecklingen av SVT Play.

Mathias Rosengren, avdelningschef Filmarvet 

MathiasR_810.jpg

Mathias Rosengren har arbetat på Svenska Filminstitutet sedan 2002, först som kommunikatör och projektledare på Informationsavdelningen, och sedan som IT-chef och stabschef. Under september 2021 till april 2022 var Mathias tf vd för Filminstitutet.
Tidigare har Mathias Rosengren varit filmredaktör på tidningen Bibel, programchef på filmfestivalen Popcorn, samt researcher på TV1000 och Modern Times Group.
Mathias Rosengren har en examen i systemvetenskap från Umeå universitet.

Åsa Wahlström, HR-chef

Åsa_Wahlström_810.jpg

Åsa Wahlström har ca 20 års erfarenhet av HR-arbete, både som HR-chef och som HR-konsult via eget bolag. Åsa har arbetat i olika branscher, företagsstorlekar och inom ett flertal kollektivavtalsområden. Närmast kommer hon från besöksnäringen där hon ansvarat, utvecklat och drivit HR-agendan på en av Sveriges största privatägda nöjeskoncerner.
Åsa Wahlström har en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund (PAO-programmet: personal, arbete och organisation) från Stockholms universitet och har därutöver läst företagsekonomi, statsvetenskap och arbetsrätt. 

Jonas Westberg, tf ekonomichef

Jonas Westberg kommer närmast ifrån Arla där han de senaste tre åren jobbat med ekonomistyrning och finansiell planering i olika roller som konsult. Han har även arbetat som ekonomichef på en distributör inom dagligvarubranschen, med övergripande ansvar för de finansiella frågorna, och i statlig regi för Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen med projektredovisning och uppföljning.

 

Skriv ut