Svenska Filminstitutet
Filmhuset exteriör dag
Filmhuset Foto: Mark Standley

Ledningsgrupp

Information om Filminstitutets ledningsgrupp. Pressbilder via länk längst ned på sidan.

Tf VD samt chef för avdelningen Filmarvet Mathias Rosengren

Mathias Rosengren tillträdde februari 2015 som avdelningschef Filmarvet och är fr.o.m. 20 september 2021 tf. VD.

MathiasR_810.jpg

Mathias Rosengren har arbetat på Svenska Filminstitutet sedan 2002, först som kommunikatör och projektledare på Informationsavdelningen, och sedan som IT-chef och stabschef.

Tidigare har Mathias Rosengren varit filmredaktör på tidningen Bibel, programchef på filmfestivalen Popcorn, samt researcher på TV1000 och Modern Times Group.

Mathias Rosengren har en examen i systemvetenskap från Umeå universitet.

Chef för avdelningen Kommunikation Mia Enayatollah

Mia Enayatollah tillträdde februari 2020 som avdelningschef Kommunikation och Public Affairs.

MiaE_810.jpg

Mia Enayatollah har över 20 års erfarenhet som chef inom kommunikation och public affairs från olika branscher och samhällsviktiga sektorer. Som exempel kan nämnas Riksrevisionsverket, Regeringskansliet och de halvstatliga bolagen Business Sweden och SOS Alarm. Mia Enayatollah har även gedigen erfarenhet från privat sektor, däribland Fastighetsägarna Stockholm och det globala IT-telekomföretaget Fujitsu.

Mia Enayatollah har en fil. magisterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet.

Chef för avdelningen Verksamhetsstöd Maria Ekdahl

Maria Ekdahl tillträdde november 2018 som avdelningschef Verksamhetsstöd. Hon är även chef för enheten Ekonomi.

MariaE_810.jpg

Maria Ekdahl är en senior ekonom, med mångårig erfarenhet både som ekonomichef och specialist, och har en bakgrund från olika roller inom bland annat Telekom, FMCG och sjukvård. Hon har gedigen erfarenhet inom verksamhetsnära controller-roller samt från arbete på koncernnivå och inom redovisning.

Maria Ekdahl har en fil. magisterexamen med inriktning företagsekonomi från Linnéuniversitetet.

Tf chef för avdelningen Filmstöd Kristin Engstedt

Kristin Engstedt är tillförordnad avdelningschef Filmstöd från och med 1 juni 2021 och året ut.

KristinE_810.jpg

Kristin Engstedt började sin anställning på Filminstitutet 2011, och sedan 2015 har hon varit chef för enheten Distribution & visning.

Tidigare har Kristin varit biografföreståndare och verksamhetsledare på Biograf Zita i Stockholm.

Kristin Engstedt är kulturvetare i grunden, med en examen från Stockholms universitet.

Chef för Cinemateket Danial Brännström

Danial Brännström tillträdde 2014 som chef för Cinemateket.

DanialB_810.jpg

Danial Brännström började arbeta på Filminstitutet 2001 som biblioteksassistent och har sedan 2005 arbetat på Cinemateket, där han sedan blev chef 2014.

Under 2019 och 2020 var Danial Brännström ansvarig för att ta fram Filminstitutets digitala strategi.

Till Filminstitutet kom han direkt efter filmvetenskapliga studier inom ramen för Kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet.

Chef för avdelningen Film och samhälle Christina Preisler Schedin

Christina Preisler Schedin tillträdde mars 2016 som avdelningschef Film och samhälle.

ChristinaP_810.jpg

Christina Preisler Schedin började på Filminstitutet i januari 2010 som Filmhuschef. Innan hon blev chef för avdelningen Film och samhälle var hon tillförordnad chef för samma avdelning, från januari 2015.

Tidigare har Christina Preisler Schedin arbetat med PR och marknadsföring på bokförlaget Alfabeta, varit projektledare och innehållsansvarig på produktionsbolaget Jarowskij och producent på Jarowskij Reklam, samt varit PR-ansvarig för Internethandelsföretaget boo.com i Norden.

Christina Preisler Schedin har en examen i socialantropologi på Kulturvetarlinjen från Stockholms universitet.

Chef för Human Resources Åsa Wahlström

Åsa Wahlström tillträdde januari 2022 som chef för Human Resources.

Åsa Wahlström har ca 20 års erfarenhet av HR-arbete, både som HR-chef och som HR-konsult via eget bolag. Åsa har arbetat i olika branscher, företagsstorlekar och inom ett flertal kollektivavtalsområden. Närmast kommer hon från besöksnäringen där hon ansvarat, utvecklat och drivit HR-agendan på en av Sveriges största privatägda nöjeskoncerner.

Åsa Wahlström har en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund (PAO-programmet: personal, arbete och organisation) från Stockholms universitet och har därutöver läst företagsekonomi, statsvetenskap och arbetsrätt. 

Skriv ut