Svenska Filminstitutet

Film och samhälle

Avdelningen Film och samhälle omfattar Cinemateket, Regioner, Barn & unga, Filmrummet, Guldbaggen samt Filmhusets biografer. Film och samhälle erbjuder ett livslångt lärande, att se och förstå mer om sig själv och sin omvärld och vi gör det genom möten och upplevelser, kunskap, stöd och verktyg.

Tf chef för avdelningen Film och samhälle är Danial Brännström.

Regioner, barn & unga

Regioner, barn & unga har en nära dialog med andra stödgivande myndigheter och organisationer på statlig, regional och kommunal nivå, inte minst avseende barn och unga, och fördelar det filmpedagogiska stöd som kan sökas av kommuner och skolor. Här ligger samordningsuppdraget för regionala frågor och Filminstitutets arbete med att öka filmkunnighet för barn och unga i hela landet. Dialogen omfattar också arbetet med filmen som en upplevelse, resurs och kunskapskälla i skolan, t ex för samtal om värdegrunder och demokrati. Verksamheten tillhandahåller filmhandledningar, filmpedagogiska verktyg och Film i skolan-dagar riktade till lärare och pedagoger. Här handläggs även stödet för filmkulturell verksamhet/spridning och visning för barn och ungdom på de nationella minoritetsspråken.
Samordnare för Regioner är Annika Gillegård. 

Cinemateket

Cinematekets uppgift är att öka kännedomen och intresset för filmhistorien och för filmen som konstform genom att kuratera Svenska Filminstitutets filmsamlingar kompletterat med film från andra samlingar och kommersiella aktörer. Cinemateket genomför ca 500 visningar/år i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Cinematekschef är Danial Brännström

Guldbaggen

Guldbaggegalan är Filminstitutets största publika evenemang och ska uppmärksamma och premiera det bästa och de bästa inom svensk filmproduktion under det gångna filmåret. En nomineringskommitté utser genom juryförfarande vilka filmer och vilka personer som ska vara nominerade till Guldbaggens olika kategorier. En särskild vinnarjury utser Guldbaggevinnaren bland de nominerade i respektive priskategori. 

Filmrummet

Filmrummet är Svenska Filminstitutets forum för samtal, debatter och master-classes om film för bransch och filmintresserade.
Projektledare är Hanna Söderstedt.

Biografer

Filmhusets två salonger, Bio Victor och Bio Mauritz, är fullt utrustade referensbiografer. De kan hyras för filmvisningar, konferenser och andra typer av sammankomster.
Arbetsledare är Jerry Axelsson.

Skriv ut