Svenska Filminstitutet

Film och samhälle

Avdelningen Film och samhälle omfattar enheterna Filmhuset, Cinemateket samt Regioner, Barn & unga.

Chef för avdelningen Film och samhälle är Christina Preisler Schedin

Regioner, Barn & unga

Enheten har en nära dialog med andra stödgivande myndigheter och organisationer på statlig, regional och kommunal nivå, inte minst avseende barn och unga, och fördelar det filmpedagogiska stöd som kan sökas av kommuner och skolor. Enheten har ett samordningsuppdrag för regionala frågor och Filminstitutets barn- och ungdomsarbete. Dialogen omfattar också arbetet med filmen som en upplevelse, resurs och kunskapskälla i skolan, t ex för samtal om värdegrunder och demokrati. Enheten tillhandahåller filmhandledningar och annat kunskapsmaterial via Film i skolans sidor här på sfi.se och riktar sig till lärare och pedagoger. Enheten arrangerar också en mängd seminarier såsom skolbiodagen. Likaså ansvarar enheten för olika regeringsuppdrag, till exempel stödet till unga kvinnors filmskapande.

Samordnare för Regioner är Annika Gillegård. 

Filmhuset

Enheten består av tre delar: Filmrummet, Guldbaggen och Filmhuset. Filmrummet arrangerar samtal och möten med nedslag inom film, filmpolitik, och filmkonst. Filmrummet är öppet för filmbransch och allmänhet och finns på Filmhuset men också på andra ställen i hela landet. Filmrummet är vår mötesplats för alla som arbetar och intresserar sig för film, från branschen till forskare, journalister och en filmintresserad allmänhet. Guldbaggens organisation och samordning sker inom enheten. Filmhuset arbetar dessutom med biouthyrningar, konferenser och evenemang i biosalongerna och foajén.

Fastighets- och filmhuschef är Jan Nilsson

Cinemateket

Cinemateket levandegör filmhistorien genom att visa unika retrospektiver, spännande temaserier och nyrestaurerade klassiker för publik i Stockholm, Göteborg och Malmö. En stor del av filmerna kommer från Filminstitutets filmarkiv och man samarbetar också nära med utländska festivaler, filmarkiv, filmbolag, filmdistributörer och kulturinstitut.

Cinematekschef är Danial Brännström

Skriv ut