Svenska Filminstitutet

Verksamhetsstöd och HR

Avdelningen HR och Verksamhetsstöd stödjer Filminstitutets samtliga verksamheter.

HR och Juridik

Filminstitutets HR-avdelning arbetar med allt som rör personalfrågor, exempelvis rekrytering, introduktion, lön, arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor.

Juridik arbetar bland annat med frågor som rör avtal, upphandling och rättigheter.

HR-chef är Åsa Wahlström.

Ekonomi

Ekonomienheten arbetar bland annat med frågor som rör fakturor, budget/prognos, uppföljning och ekonomisk rapportering.

Enheten omfattar också funktionen Analys och statistik som ansvarar för att samla in och bearbeta statistik, omvärldsanalys samt uppföljning av svensk filmproduktion och filmpolitiska insatser.

Ekonomichef är Jonas Westberg.

Fastighet

Stiftelsen Svenska Filminstitutet äger fastigheten Filmhuset på Borgvägen i Stockholm, fastighet med filmarkiv och filmlaboratoriet i Rotebro samt arkivlokaler i Grängesberg. Filmhuset rymmer både Filminstitutets verksamheter samt lokaler som hyrs ut till annan verksamhet.

Filmhuschef är Johan Eek.

IT

IT-enheten arbetar med drift, support och utveckling av Filminstitutets IT-miljö. Här finns även ansvar för informationsförvaltning.

Tf IT-chef är Joakim Nilsson.

 

Skriv ut