Svenska Filminstitutet

Avdelningen Verksamhetsstöd

Avdelningen Verksamhetsstöd stödjer Filminstitutets samtliga verksamheter. Avdelningen är uppdelad i enheterna Ekonomi, Fastighet och IT. Verksamhetsstöd omfattar även HR, informationsförvaltning/juridik och Filminstitutets registratur.

Avdelningschef är Maria Ekdahl.

Ekonomi

Ekonomienheten arbetar med löner, avtal, upphandling, rättigheter och royalty. Man stödjer de olika avdelningarna i frågor som rör budget och uppföljning.

Ekonomichef är Maria Ekdahl.

Fastighet

Stiftelsen Svenska Filminstitutet äger fastigheten Filmhuset på Borgvägen i Stockholm. Filmhuset rymmer inte bara Filminstitutets verksamheter, utan lokaler hyrs även ut till företag och organisationer som på något sätt verkar inom film och kultur.

Chef för Fastighet samt hyresgästansvarig är Johan Eek.

IT

IT-enheten ansvarar för drift, support och utveckling av Filminstitutets IT-miljö.

Chef för IT är Malin Cederfjärd.

HR

Filminstitutets HR-avdelning arbetar med allt som rör personalfrågor, exempelvis rekrytering, introduktion, arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor.

HR-chef är Johanna Blückert som även ingår i Ledningsgruppen och rapporterar till vd.

Informationsförvaltning

Informationsförvaltningen ansvarar för Filminstitutets informationshantering, inklusive diarium och arkiv. Huvudregistrator tar emot inkommande post.

Informationsförvaltare är Sara Nordlund. Huvudregistrator är Anna Frick.

Skriv ut