Svenska Filminstitutet

Verksamhetsstöd och HR

Avdelningen HR och Verksamhetsstöd stödjer Filminstitutets samtliga verksamheter. Verksamhetsstöd är uppdelad i enheterna Ekonomi, Fastighet, IT och Juridik.

HR

HR-chef är Åsa Wahlström.

Filminstitutets HR-avdelning arbetar med allt som rör personalfrågor, exempelvis rekrytering, introduktion, lön, arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor.

Verksamhetsstöd

Tf avdelningschef är Anette Novak.

Ekonomi

Ekonomienheten arbetar bland annat med frågor som rör fakturor, budget/prognos, uppföljning och ekonomisk rapportering.
Tf ekonomichef är Jonas Westberg.

Fastighet

Stiftelsen Svenska Filminstitutet äger fastigheten Filmhuset på Borgvägen i Stockholm, fastighet med filmarkiv och filmlaboratoriet i Rotebro samt arkivlokaler i Grängesberg. Filmhuset rymmer både Filminstitutets verksamheter samt lokaler som hyrs ut till annan verksamhet. 
Filmhuschef är Johan Eek.

IT

IT-enheten arbetar med drift, support och utveckling av Filminstitutets IT-miljö. Här finns även ansvar för informationsförvaltning.
IT-chef är Malin Cederfjärd.

Juridik

Enheten för juridik arbetar bland annat med frågor som rör avtal, upphandling och rättigheter samt ansvarar för Filminstitutets styrelse och råd.
Chef för enheten är Elisabeth Bill.

Skriv ut