Svenska Filminstitutet

Stab

Staben stödjer Filminstitutets samtliga verksamheter. Avdelningen är uppdelad i enheterna Ekonomi, Fastighet och IT. Staben omfattar även HR, informationsförvaltningen och Filminstitutets registratur.

Avdelningschef är Johanna Blückert.
Under Johannas föräldraledighet 2020 är Maria Ekdahl avdelningschef.

Ekonomi

Ekonomienheten arbetar med löner, avtal, upphandling, rättigheter och royalty. Man stödjer de olika avdelningarna i frågor som rör budget och uppföljning.

Ekonomichef är Maria Ekdahl.

Fastighet

Stiftelsen Svenska Filminstitutet äger fastigheten Filmhuset på Borgvägen i Stockholm. Filmhuset rymmer inte bara Filminstitutets verksamheter, utan lokaler hyrs även ut till företag och organisationer som på något sätt verkar inom film och kultur.

Chef för Fastighet samt hyresgästansvarig är Johan Eek.

IT

IT-enheten ansvarar för drift, support och utveckling av Filminstitutets IT-miljö.

Chef för IT är Malin Cederfjärd.

HR

Filminstitutets HR-avdelning arbetar med allt som rör personalfrågor, exempelvis rekrytering, introduktion, arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor.

HR-chef är Johanna Blückert.
Under Johannas föräldraledighet 2020 är Heléne Sahlin HR-chef.

Informationsförvaltning

Informationsförvaltningen ansvarar för Filminstitutets informationshantering, inklusive diarium och arkiv. Huvudregistrator tar emot inkommande post.

Informationsförvaltare är Sara Nordlund. Huvudregistrator är Anna Frick.

Skriv ut