Svenska Filminstitutet

Styrelsen

Av stiftelseförordnandet för Stiftelsen Svenska Filminstitutet framgår att regeringen utser styrelsens ledamöter och bestämmer vem som ska vara ordförande. Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter och varje ledamot utses för en period på tre år med möjlighet till förlängning.

Claes Ånstrand, ordförande
Claes Ånstrand är vd på LoveOne Consulting och har tidigare bland annat varit statssekreterare i statssekreterare i socialdepartementet, näringsdepartementet och utbildnings- och kulturdepartementet.

Golnaz Hashemzadeh Bonde
Golnaz Hashemzadeh Bonde är författare och grundare samt vd på Inkludera Invest.

Petri Kemppinen
Petri Kemppinen är vd på Aurora Studios och har tidigare bland annat varit vd för Nordisk Film & TV Fond.

Olov Lavesson
Olov Lavesson är kommunikationschef på Svenska Postkodlotteriet och har en bakgrund inom politiken och riksdagen för Moderaterna, där han bland annat varit ordförande i kulturutskottet.

Nadi Tofighian
Nadi Tofighian är forskare och lektor vid Enheten för filmvetenskap vid Institutionen för mediestudier på Linnéuniversitetet.  

Knut Weibull
Knut Weibull har tidigare bland annat arbetat som expeditions- och rättschef på kulturdepartementet och överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.

Annika Wik
Annika Wik arbetar med kunskapsutveckling genom kultur. Hon är vikarierande universitetslektor vid Institutet för filmvetenskap, Stockholms Universitet.

Skriv ut