Svenska Filminstitutet

Styrelsen

Av stiftelseförordnandet för Stiftelsen Svenska Filminstitutet framgår att regeringen utser styrelsens ledamöter och bestämmer vem som ska vara ordförande. Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter och varje ledamot utses för en period på tre år med möjlighet till förlängning.

Gunilla von Platen, ordförande
Gunilla von Platen är serieentreprenör, investerare och fastighetsägare. Hon är grundare av kundservice-bolaget Xzakt Kundrelation, som 2017 blev ett systerbolag till Transcom worldwide AB, där hon är delägare och styrelseledamot. Gunilla sitter i styrelsen för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens Näringslivsråd samt med i valberedningen för densamma. Hon är en av ambassadörerna för Prins Daniels Fellowship samt organisationen Mentor och är engagerad i flertalet ideella organisationer som bland annat bygger barnhem i Syrien. 2020 gav Gunilla ut sin självbiografi Draken i rummet. Hon har lett tv-programmet The Apprentice Sverige och har även medverkat i Draknästet.

Golnaz Hashemzadeh Bonde
Golnaz Hashemzadeh Bonde är författare och grundare samt vd på Inkludera Invest.

Torbjörn Elensky
Torbjörn Elensky är författare, kulturskribent och essäist i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Gunilla Kindstrand
Gunilla Kindstrand är journalist och återkommande skribent i tidsskrifterna Axess, Kvartal och Svenska Dagbladet. Hon är även ordförande i stiftelsen Folkoperan.

Olof Lavesson
Olof Lavesson är kommunikationschef på Svenska Postkodlotteriet och har en bakgrund inom politiken och riksdagen för Moderaterna, där han bland annat varit ordförande i kulturutskottet.

Tobias Nielsén
Tobias Nielsén är vd och förlagschef på Volante och har arbetat som journalist och kulturskribent. Han har även bland annat varit regeringens särskilda utredare i utredningen Kreativa Sverige. 

Nadi Tofighian
Nadi Tofighian är forskare och lektor vid Enheten för filmvetenskap vid Institutionen för mediestudier på Stockholms Universitet.

Knut Weibull
Knut Weibull har tidigare bland annat arbetat som expeditions- och rättschef på kulturdepartementet och överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.

Annika Wik
Annika Wik arbetar med kunskapsutveckling genom kultur. Hon är vikarierande universitetslektor vid Institutet för filmvetenskap, Stockholms Universitet.

Skriv ut