Svenska Filminstitutet

Ekonomi, Analys, HR, Juridik, Fastighet och IT

HR och Juridik

Filminstitutets HR-avdelning arbetar med allt som rör personalfrågor, exempelvis rekrytering, introduktion, lön, arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor.

Juridik arbetar bland annat med frågor som rör avtal, upphandling och rättigheter.

HR-chef är Åsa Wahlström.

Ekonomi och Analys

Ekonomi arbetar bland annat med frågor som rör fakturor, budget/prognos, uppföljning och ekonomisk rapportering.

Analys och statistik  samlar in och bearbetar statistik, omvärldsanalys samt uppföljning av svensk filmproduktion och filmpolitiska insatser.

Ekonomichef är Jonas Westberg. Analysansvarig är Josefin Schröder.

Fastighet

Stiftelsen Svenska Filminstitutet äger fastigheten Filmhuset på Borgvägen i Stockholm, fastighet med filmarkiv och filmlaboratoriet i Rotebro samt arkivlokaler i Grängesberg. Filmhuset rymmer både Filminstitutets verksamheter samt lokaler som hyrs ut till annan verksamhet.

Fastighetschef är Michael Blomqvist.

IT

IT arbetar med drift, support och utveckling av Filminstitutets IT-miljö och informationsförvaltning.

Tf IT-chef är Lasse Karlsson.

 

Skriv ut